Gå till innehållet

Får arbetsgivaren ändra arbetsskiftsförteckningen på grund av ett övertids- och skiftbytesförbud?

Arbetsskiftsförteckningen ska delges arbetstagarna i skriftlig form senast en vecka före den tidsperiod som förteckningen avser börjar.

Efter det får arbetsskiften enligt kollektivavtalet ändras endast i samförstånd med arbetstagaren eller av en grundad anledning. En grundad anledning är inte t.ex. en sjukfrånvaro, en annan anledning som faller under arbetsgivarens skyldigheter eller en strejk. Arbetsgivaren ska vara förberedd på sådana situationer.

Arbetsgivaren får inte rikta påtryckningar eller påföljder mot individuella arbetstagare på grund av JHL:s organisatoriska beslut. Kontakta omedelbart din förtroenderepresentant eller regionkontoret om sådant sker.