Gå till innehållet

Ett annat fackförbund har utlyst strejk. Nu ber min chef mig utföra arbete som omfattas av strejken. Vad ska jag göra?

Om du inte normalt utför arbetet i fråga, ska du inte heller göra det under strejken. Meddela din chef att du inte utför strejkbelagt arbete. Om chefen pressar dig ska du kontakta din förtroendeman eller regionkontoret.

Utför inte strejkbelagt arbete!

Läs också JHL:s anvisningar om vad du ska göra när ett annat förbund inleder påtryckningsåtgärder.