Gå till innehållet

Arbetsgivaren hotar att skära ner mina arbetstimmar om jag går i strejk. Vad ska jag göra?

Om strejken är förbundets beslut, är den bindande för medlemmarna. Strafflagen förbjuder arbetsdiskriminering, med vilket avses att arbetstagare inte får behandlas ojämlikt på grund av deltagande i strejk. Kontakta din förtroendeman om arbetsgivaren kommer med sådana hotelser.

Vi förhåller oss allvarligt till och utreder varje hotelse. Bli inte ensam med hotelserna.

JHL:s styrelse har också befogenheter att besluta om blockad eller bojkott mot ett företag som rekryterar utomstående eller temporär arbetskraft under strejker, genom påtryckning försöker tvinga arbetstagare att utföra strejkbelagt arbete, ändrar på tidigare meddelade arbetsskift på grund av strejk eller hotar att behandla arbetstagare ojämlikt beroende på om de deltar i strejken eller inte.