Gå till innehållet

Arbetsgivaren beordrade mig att utföra skyddsarbete. Vad ska jag göra?

Skyldigheten att utföra skyddsarbete gäller endast tjänsteinnehavare. Arbetsgivaren ska utfärda sin arbetsorder skriftligt.

Om du har ett arbetsavtalsförhållande och du beordras att utföra skyddsarbete kan du vägra utföra det. Ta kontakt med din förtroendeman eller med ditt regionkontor om du inte har någon förtroendeman.