Gå till innehållet

Är företagshälsovårdens tjänster tillgängliga om jag permitteras?

Enligt lagen om företagshälsovård ska arbetsgivaren ordna förebyggande företagshälsovård för alla sina anställda för att främja en sund arbetsmiljö och trygga arbetsförhållanden.

Utöver de lagstadgade förebyggande företagshälsovårdstjänsterna kan arbetsgivaren erbjuda också sjukvårdstjänster. Företagshälsovårdstjänsterna ska ordnas på samma sätt för alla arbetstagare oberoende av anställningsförhållandets art och längd.

För dem som permitterats ska arbetsgivaren ordna åtminstone den lagstadgade förebyggande företagshälsovården. Social- och hälsovårdsministeriet anser att då det är fråga om tjänster som hör till den lagstadgade företagshälsovården, till exempel hälsokontroller, ska de ordnas också för permitterade arbetstagare.

Ifall företagshälsovårdstjänsterna omfattar också mer omfattande sjukvård än den lagstadgade företagshälsovården, ska man ha rätt till dessa tjänster åtminstone under permittering som varar några veckor. Om permitteringarna ändå fortsätter och pågår i månader, är frågan föremål för tolkning. Då kan arbetsgivaren ha rätt att besluta vad som ska göras med sjukvårdsförmånen som är en personalförmån.