Gå till innehållet

Är arbetsgivaren skyldig att erbjuda annat arbete?

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar 48 a § har arbetsgivaren en omfattande skyldighet att erbjuda arbete, som gäller under hela den tid arbetet förhindras och gäller allt arbete som är lämpligt för arbetstagaren, tjänstemannen och tjänsteinnehavaren. Arbetsgivaren ska i första hand erbjuda arbetstagaren annat arbete i enlighet med arbetsavtalet eller, om sådant arbete inte står till buds, annat sådant arbete som lämpar sig för arbetstagaren.

Om inte heller sådant arbete står till buds eller om arbetstagaren vägrar ta emot det är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön för den tid arbetet förhindras, om inte något annat har avtalats.