Gå till innehållet

Är alla arbetstagare på arbetsplatsen i strejk?

Alla arbetstagare är inte nödvändigtvis i strejk, men de utför inte heller strejkbelagt arbete.

Förbundet meddelar i sin strejkvarsel vilka som berörs av strejken.

Det viktiga är att JHL:s medlemmar som inte är i strejk fortsätter att utföra endast sina egna arbetsuppgifter. Man ska inte utföra den strejkande personalens arbete.

De som är på jobb vägrar utföra de strejkandes arbetsuppgifter, till exempel genom att ändra sina uppgifter eller byta skift.

Utför inte strejkbelagt arbete!