Gå till innehållet

Är alla arbetstagare på arbetsplatsen i strejk? – Inte nödvändigtvis, men de utför inte heller strejkbelagt arbete

JHL:s strejk berör rengöring, fastighetsservice, kosthåll samt uppgifter inom idrott, motion och kultur.

Om du till exempel jobbar som barnskötare på ett daghem är du inte i strejk, även om arbetsplatsens städare är i strejk.

Det viktiga är att JHL:s medlemmar som inte är i strejk fortsätter att utföra endast sina egna arbetsuppgifter. Man ska inte utföra den strejkande personalens arbete.

De som är på jobb vägrar utföra de strejkandes arbetsuppgifter, till exempel genom att ändra sina uppgifter eller byta skift.

Om du till exempel är skolgångsbiträde, är det inte din uppgift att ordna skolmat eller städa.

Utför inte strejkbelagt arbete!