Gå till innehållet

Anlitande av inhyrd arbetskraft då övertids- och skiftbytesförbud råder

Lagliga stridsåtgärder ska inte kringgås genom anlitande av inhyrd arbetskraft.

I olika kollektivavtal kan finnas bestämmelser om i vilka situationer det är tillåtet att anlita inhyrd arbetskraft.

Ifall arbetsgivaren överväger anlitande av inhyrd arbetskraft ska man omedelbart meddela därom till förtroendemannen och förbundets regionkontor.

Inom personalservicebranschen råder internationell praxis att bemanningsföretag inte förmedlar arbetstagare till ett företag där lagliga stridsåtgärder råder, ifall inte arbetskonfliktens parter förhåller sig positiva till det.

Om du märker att inhyrd arbetskraft anlitas under en pågående arbetskonflikt, meddela förtroendemannen eller regionkontoret därom.