Förtroendemannavalet 2017

Förtroendemannen representerar JHL och JHL:s medlemmar på arbetsplatsen. Förtroendemannen är arbetsplatsens stjärnback. Vi letar nu efter bra typer, eftersom en ny förtroendeman kommer att väljas på många arbetsplatser denna höst.

Förtroendemannaval ordnas denna höst på flera finska arbetsplatser. Valen förrättas i oktober-december.

Ur JHL:s perspektiv har förtroendemännen en mycket kritiskt roll på arbetsplatserna. Förtroendemännen övervakar efterlevnaden av JHL:s viktigaste medlemsförmån på arbetsplatserna, dvs. kollektivavtalet. Förtroendemannen är JHL:s och JHL:s medlemmars företrädare på arbetsplatsen. Medlemmarna kan vända sig till förtroendemannen för råd och hjälp i frågor som gäller arbetsförhållandet.

Skulle du vara en lämplig förtroendeman?

  • Känner du till vad som sker i vardagen på arbetsplatsen?
  • Vill du lyssna på vad dina kolleger har att säga?
  • Vill du representera arbetstagarna och stöda dem i arbetslivet?
  • Vill du ge råd och hjälpa i frågor som gäller arbetsförhållandet?
  • Vill du vara med i att utveckla arbetsplatsen?
  • Vill du fungera som länken mellan arbetstagarna och arbetsgivarna?

Om du svarade ja på dessa frågor, kan du vara just den bra typen vi söker, arbetsplatsens förtroendeman.

Som förtroendeman kan du föra ärenden vidare på din arbetsplats.

Mer information om förtroendemannavalet på din arbetsplats ges av din förening eller JHL:s regionkontor.

Arbetarskyddet behöver bra typer!

JHL letar nu efter bra nya förtroendemän som brinner för att främja JHL:arnas intressebevakning på arbetsplatserna.

Det är viktigt för JHL att förbundets egna medlemmar har en möjlighet att påverka ärenden som berör deras dagliga arbete.

Utöver de som fortsätter i uppgifterna önskar vi att även nya ansikten ställer upp i valet.

Läs mer om förtroendemannens uppgifter!

Du behöver inte klara dig på egen hand eller veta allt. JHL ordnar utbildningar för förtroendemän. På kurserna lär du också känna andra förtroendemän som kan erbjuda kollegialt stöd.

Dessutom kan du alltid vända dig till huvudförtroendemannen och JHL:s regionkontor.

Vem väljer?

Förtroendemannen väljs av de arbetstagare på arbetsplatsen som hör till JHL och vars representant förtroendemannen i fråga är. Medlemmarna ska höra till en sådan förening till vars organisationsområde förtroendemannen väljs.

Var, när och hur väljs förtroendemännen?

Arbetstagarnas väljer förtroendemannen på antingen föreningens höstmöte eller på ett särskilt valmöte för minst två och högst fyra år i sänder.

Valet ordnas i enlighet med JHL-föreningens stadgar. Valet rekommenderas i regel göras på ojämna år.

Valet förrättas av föreningsstyrelsen eller föreningarnas styrelser tillsammans, om personalen på arbetsplatsen hör till flera olika föreningar.

Om det finns fler än en kandidat, ska det utnämnas en valkommitté för förrättande av valet. Före man ordnar valet ska man komma överens med varje arbetsgivare för sig om antalet förtroendemän och de arbetstagargrupper (verksamhetsfält) som förtroendemannen företräder.