Sök: Området för organisations- och medlemsservice
Sökresultat: 52
Kajander Katri Medlemskapsrådgivare (till 31 oktober 2022) Medlems- och föreningsservice 010 7703 367
Körkkö Linda Medlemskapsrådgivare (till 31.10.2023) Medlems- och föreningsservice 050 522 9509
Miniailo Lari Medlemssekreterare (till 31.10.2023) Medlems- och föreningsservice 050 472 3541
Nordström Mikko Medlemskapsrådgivare (till 31.10.2023) Medlems- och föreningsservice 010 7703 314
Halttunen Rosanna Medlemskapsrådgivare Medlems- och föreningsservice 010 7703 443
Silvennoinen Sari Medlemssekreterare (till 31.10.2023) Medlems- och föreningsservice 010 7703 333
Palm Anne Avtalsassistent Enheten för yrkesinriktad utveckling, Förvaltningstjänster, Organisering och medlemsrekrytering 050 4786 762 / 010 7703 268
Laiti Outi Projektchef Enheten för yrkesinriktad utveckling 050 597 4119
Haapakoski Sami Sakkunnig i yrkesinriktad verksamhet Enheten för yrkesinriktad utveckling 050 465 6773
Santasalo Heli
Santasalo Heli Betalserviceansvarig Medlems- och föreningsservice 050 307 6620 / 010 7703 253
Ollikainen Oskari Organisationsexpert Organisering och medlemsrekrytering 050 343 2109
Savonen Linda Projektmedarbetare Organisering och medlemsrekrytering 050 328 3506
Lumitslo Miika
Lumitslo Miika Organisationsexpert, teamledare Organisering och medlemsrekrytering 050 471 3408
Manka Marjut Chef för yrkesinriktad verksamhet Enheten för yrkesinriktad utveckling 050 436 3273
Järvinen Anni
Järvinen Anni Organisationsexpert, teamledare Organisering och medlemsrekrytering 050 512 9882