Dataskyddsbeskrivning för evenemangshanteringsregistret

Läs här dataskyddsbeskrivning för evenemangshanteringsregistret.

EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679

Dataskyddslagen 1050/2018

Hur dina personuppgifter används

1.      Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna ordna evenemang (inkvartering, måltider, resor, webbinarier). Vi behåller och hanterar dina personuppgifter under den tid vi ordnar och genomför evenemanget.

2.      Till största del har vi fått personuppgifterna i vår besittning direkt av dig eller undantagsvis genom bland annat gemensam anmälning med andra förbund.

3.      Personuppgifter som samlas in

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Personbeteckning
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Postadress
  • Födoämnesallergier
  • Födelsetid
  • Medlemsnummer
  • Bild/video.

4.      Vi skyddar dina personuppgifter genom att använda många effektiva dataskyddsmetoder.

5.      Genom godkännande av dataskyddsbeskrivningen ger du ditt godkännande till att vi samlar in särskilda (känsliga) personuppgifter om dig. Sådana uppgifter är till exempel uppgifter om födoämnesallergier samt om medlemskap i fackförbund.

6.      Då vi behandlar uppgifter som förutsätter ditt godkännande har du rätt att annullera ditt godkännande när som helst. Vi överför och överlåter dina personuppgifter till tredje part endast om du ger ditt godkännande till det. Sådana parter är researrangörer, hotell, rederier, flygbolag och restauranger. Personuppgifterna kan på den tredje partens försorg handläggas utanför EU eller inom internationella organisationer. Vi använder alltid ändamålsenliga skyddsåtgärder för att skydda överföringen.

7.      Vi använder ingen automatisk databehandling eller profilering.

8.      Dina personuppgifter sparas så länge evenemangsarrangemangen så förutsätter men högst 1 år.

9.      Om vi i fortsättningen vill behandla dina personuppgifter för något annat ändamål än som vi samlat in dem för, berättar vi om det här för dig.

10. Vi eftersträvar att alltid hålla dina personuppgifter korrekta och uppdaterade. Visst beaktar du väl att du har ett delat ansvar för att hålla dina personuppgifter uppdaterade.

Dina rättigheter

11. Du har många rättigheter i anslutning till dina personuppgifter. Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, rätt att korrigera dem, överföra dem eller radera dem. Du har också rätt att motsätta dig eller begränsa hantering av dem. Du noterar väl att verkställande av dessa rättigheter beror på situationen vid olika tillfällen, de insamlade uppgifterna eller på vilka grunder dina uppgifter har samlats in. Då du vill åberopa dessa rättigheter ska du kontakta dataskyddsombudet nedan.

12. Du har rätt att anföra besvär till dataskyddsmyndigheten ifall du upplever att vi inte har verkat enligt lagen vid hanteringen av dina personuppgifter. Vi önskar ändå att du i första hand tar kontakt med dataskyddsombudet, så att vi tillsammans kan reda ut eventuella problem.

Kontaktuppgifter till registerhållaren och dataskyddsombudet

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf

Dataskyddsansvarig

Hannu Viljanen
tietosuoja@jhl.fi
tfn 050 412 8094.

Dataskyddsmyndighetens kontaktuppgifter 

Dataskyddsombudsmannens byrå
tfn 029 56 16670