Gå till innehållet

JHL uppnådde sitt mål under avtalsrörelsen, trots undantagsförhållandena

– Päivi Niemi-Laine

Förhandlingarna om JHL-medlemmarnas anställningsvillkor fördes under våren i coronavirusets skugga. Ordförande Päivi Niemi-Laine summerar den gångna avtalsrörelsen i sitt blogginlägg. Det är särskilt betydelsefullt att förhandlingsresultatet inte dröjde till hösten.

JHL inledde i januari de kommunala, statliga och privata kollektivavtalsförhandlingarna. Förbundsstyrelsen hade föregående vår finslipat avtalsmålen. Utgångspunkten var en omfattande medlemsenkät. Vi var förvissade om att målen för avtalsförhandlingarna var väl bearbetade. Det föreföll som om arbetsgivaren hade samma mål som arbetstagarna – upphävande av den förlängda arbetstiden och löneförhöjningar för alla.

Förhandlingarna stördes av coronaviruset som kom från Kina och utvecklades till en pandemi. Finland och hela världen drabbades av en omvälvning i mitten av mars. En kväll då avtalsförhandlingarna pågick kom ett samtal från social- och hälsovårdsministeriet. Då fick vi höra den karga sanningen om viruset och de konsekvenser som en spridning av viruset kan förorsaka. Åtgärderna för att stoppa viruset var massiva.

JHL övergick så gott som genast till distansarbete. Vi vill trygga personalens förmåga att erbjuda våra medlemmar tjänster trots epidemin. Det viktigaste var givetvis att trygga våra medlemmars hälsa. Samtidigt övergick förhandlarna till distansmöten. De kommunala avtalsförhandlingarna försvårades. I slutet av mars konstaterade vi att det var svårt att uppnå ett förhandlingsresultat eftersom vissa parter hade orealistiska målsättningar. Den ekonomiska situationen i Finland försämrades till följd av den världsekonomiska situationen. Ändå fanns det vid förhandlingsborden parter som inte förstod vilka inverkningar den försämrade ekonomin får på kommunerna och våra medlemmars arbetsplatser.

Arbetsgivarorganisationen som representerar kommunerna och samkommunerna, Kommunarbetsgivarna KT, var hela tiden redo att förhandla om upphävande av den förlängda arbetstiden och löneförhöjningar enligt den allmänna linjen, även om den ekonomiska situationen snabbt försvagades. Den första april träffade vi riksförlikningsman Vuokko Piekkala för en frivillig medling. Medlingen pågick ända till valborgsmässoafton, då de kommunala avtalsparterna fick ta ställning till riksförlikningsmannens medlingsbud. Medlingsbudet var riktigt bra. Alla avtalsparter godkände det ändå inte, även om det innehöll mycket gott. Det var historiskt i sig att riksförlikningsmannens medling skedde helt och hållet på distans.

Vid Kommunarbetsgivarnas förhandlingsbord nådde vi äntligen ett resultat i slutet av maj. Förhandlingsresultatet var detsamma som riksförlikningsmannens bud. Det innehöll upphävande av den förlängda arbetstiden, löneförhöjningar enligt den allmänna linjen, ett nytt kollektivavtal för social- och hälsovårdspersonalen och en blandad löneförhöjningslösning som höjer de lägsta lönerna på ett mer jämlikt sätt. Detta var JHL:s särskilda önskemål, och det gick i uppfyllelse. Dessutom uppnådde vi det löneprogram som vi eftersträvat. Vid hade också vid förhandlingarna upplyst Kommunarbetsgivarna om JHL:s syn på hur löneprogrammet ska finansieras. I Kommunarbetsgivarnas lösning ingick ändå inte något coronatillägg, vilket fanns med i riksförlikningsmannens bud. JHL krävde givetvis från början att alla yrkesgrupper skulle erhålla ett coronatillägg.

JHL uppnådde det vi lovat våra medlemmar. Den förlängda arbetstiden upphävs och vi får löneförhöjningar enligt den allmänna linjen. Vi uppnådde också mycket annat, även om den ekonomiska situationen försämrades hela tiden under förhandlingarnas gång. Det är av stor betydelse att förhandlingarna inte sköts fram till hösten eftersom allt tyder på att hösten blir svår på arbetsmarknaden.

Vid dessa avtalsförhandlingar förekom för första gången allvarlig svartmålning. Vissa förbund uppvisade stora brister i förhandlingskunnandet – vilket kompenserades med utskällningar och svartmålande av andra på sociala medier.

Det är oskäligt att via sociala medier ta med medlemmar till avtalsförhandlingsbordet som inte hade en aning om hur man kommer överens i frågor. Jag hoppas att vi vid nästa förhandlingsomgång vågar förhandla istället för att låta utomstående med otillräckliga insikter bedöma vad som borde ingå i avtalet. Det är så som ansvarsfull förhandlingsverksamhet går till enligt min syn på saken.

Nu är det dags att slappna av och för en stund njuta av semester. Jag önskar er alla en glad sommar!

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*