Det känns fint att få blommor och diplom som tack för ett väl utfört arbete! Ingen lever ändå på luft.

Du utför ett arbete som förtjänar uppskattning. Uppskattningen ska kännas i plånboken och ge mer ork i arbetet.

JHL är fackförbundet som dagligen arbetar för rättvisa anställningsvillkor. Bli medlem. På det sättet försäkrar du dig om att du får:

 • rättvis lön för ditt arbete och goda anställningsvillkor
 • stöd och hjälp i arbetslivets konflikter
 • utkomst om du drabbas av arbetslöshet
 • otaliga förmåner som har ett värde i pengar.

I fackförbundet är du starkare!

Bli medlem i JHL!

Här kan du ladda ner en utskrivbar anslutningsblankett:

Anslutningsblankett och avtal om uppbörd av facklig medlemsavgift (pdf, 56 KB)

Dataskyddsbeskrivning för JHL:s medlemsregister (pdf, 36 KB)

Vi är JHL

Visstidsanställningar, obetalda tillägg, diskriminering … Arbetslivet är ett fält där var och en som spelar ensam kan stöta på stora problem.

Som medlem i JHL är du en jämlik spelare – en del av ett lag, där alla medspelare är lika värdefulla. Du hamnar inte i underläge och du blir inte lämnad ensam.

Vad är JHL?

JHL är Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena. Vi är Finlands största fackförbund inom servicebranschen. Våra medlemmar har tusentals yrkesbeteckningar. JHL försvarar oförtröttat hela sin breda yrkesskaras intressen och rättigheter.

Anslut dig genast. På det sättet försäkrar du dig om att behandlas rättvist i arbetslivet om du drabbas av arbetslöshet.

Är du uppsägnings- eller permitteringshotad? Ännu hinner du ansluta dig som medlem i JHL!

Vilket fackförbund lönar det sig för dig att ansluta dig till? Givetvis JHL, fackförbundet för stjärnproffs!

I fackförbundet är du starkare

I arbetslivet, studerande eller arbetslös. Fast anställd, deltidsanställd, heltidsanställd. Avtal med varierande arbetstid, skiftesarbete. Ung eller gammal. Invandrare eller urfinsk. Kvinna, man eller annan.

Oberoende vilken din situation eller ställning är, är du alltid starkare i fackförbundet.

JHL är det största fackförbundet inom den offentliga sektorn och välfärdsområdena. Till fackförbundet hör representanter för tusentals yrken från många yrkesbranscher. Denna elitgrupp kallas stjärnproffs, eftersom de håller hela landet på fötter, både i vått och torrt.

Oberoende vilken din situation eller ställning är, är du alltid starkare i fackförbundet.

Genom att höra till fackförbundet får du trygghet och information. Som stjärnproffs i ett fackförbund åtnjuter du den trygghet som ett stort fackförbunds unika skyddsnät i arbetslivet erbjuder.

Okej, bra. Men hur mycket kostar det?

Till råga på allt är medlemskap i JHL förmånligt.

 • För personer i arbetslivet är medlemsavgiften i JHL och arbetslöshetskassan 1,38 % av lönen.
 • För studerandemedlemmar är medlemskap i JHL gratis.
 • Medlemsavgiften är avdragsgill i din beskattning. Vi meddelar summan för din del till Skatteförvaltningen årligen.

Du kan räkna ut din medlemsavgift med denna kalkylator:

€/månad

Testa om JHL är fackförbundet för dig

Det lönar sig alltid att höra till ett fackförbund – men är JHL fackförbundet det rätta fackförbundet för just dig? Det får du klarhet i med testet nedan. Svara JA eller NEJ på alla frågor och räkna ihop antalet JA-svar. I slutet av testet ser du ditt resultat.

1 Jag vill få rättvis lön för mitt arbete och rejäla förmåner, både nu och i framtiden.

JA / NEJ

2 Jag vill bli behandlad jämställt oberoende av kön, bakgrund, ålder eller världsåskådning.

JA / NEJ

3 Jag vill att min ekonomi tryggas om jag blir arbetslös och att jag får inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.

JA / NEJ

4 Jag vill gärna delta i Finlands mest högtstående kurser i anknytning till arbetslivet och studierna. 

JA / NEJ

5 Jag träffar gärna andra som jobbar eller studerar inom samma bransch.

JA / NEJ

6 Jag jobbar eller studerar inom någon av följande branscher:

 • social- och hälsovård
 • kosthåll och rengöring
 • pedagogik och handledning
 • it och administration
 • teknik och trafik
 • säkerhet

JA / NEJ

7 JHL är avtalspart i mitt kollektivavtal och min arbetsgivare är någon av följande:

 • stat, kommun, samkommun eller församling
 • ett affärsverk eller bolag som ägs av någon av de ovanstående
 • en arbetsgivare inom den privata sektorn som producerar välfärdstjänster
 • organisation eller allmännyttigt samfund
 • företag eller samfund som producerar tjänster för offentliga sektorn
 • en självständig företagare som utövar sitt yrke i huvud- eller bisyssla ensam, utan medarbetare.
 • Dessutom finns det andra avtalsbranscher inom företagen där JHL är avtalspart. Om du jobbar inom en sådan bransch, lönar det sig för dig att ansluta dig till JHL.

På den här sidan om kollektivavtal kan du kolla alla branscher som JHL representerar

JA / NEJ

Om du svarade JA på fråga 6 eller 7, lönar det sig för dig att genast ansluta dig till JHL.

Om du svarade JA på någon av frågorna 1–5, finns JHL till för dig. Anslut dig genast.

Är du ännu osäker på om du kan ansluta dig som medlem i JHL? Ta kontakt med medlemsservicen.

OBS! Medlemskap i JHL passar också för många företagare. På grund av lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan företagare ändå inte ansluta sig till JHL:s arbetslöshetskassa.

Här kan du ladda ner en utskrivbar anslutningsblankett:

Anslutningsblankett och avtal om uppbörd av facklig medlemsavgift (pdf, 56 KB)

10 + 1 orsaker att höra till JHL

1 Lön som du kan leva på och rättvisa anställningsvillkor

Ingen lever på luft. Genom att höra till facket försäkrar du dig om att få rejäl ersättning för ditt arbete. Samtidigt ser du till dina övriga anställningsvillkor. Tack vare dem har du till exempel möjlighet att ta ut semester.

JHL:s viktigaste uppgift är att förhandla om medlemmarnas anställningsvillkor. I arbets- och tjänstekollektivavtalen ingår bestämmelser om till exempel:

 • lön
 • arbetstid
 • rätt till sjukledighet och semester
 • rätt till lön för sjukdomstid
 • ett flertal andra villkor för ork och trivsel i arbetet.

Allt du vill veta om de kollektivavtal som JHL förhandlar om: jhl.fi/kollektivavtal

2 Förtroendemannen står på din sida

Fick du inget övertidstillägg? Fick du ett för långt skift i arbetsskiftsförteckningen?

På din arbetsplats finns JHL:s egen förtroendeman eller huvudförtroendeman. Hen ser till att arbetsplatsen följer arbetslivets spelregler. Du kan vända dig till förtroendemannen i alla vardagliga situationer.

Du kan bekanta dig med förtroendemannaverksamheten här: jhl.fi/fortroendeman

3 A-kassan ger trygghet

Vem som helst kan drabbas av arbetslöshet. I JHL faller du inte på bar backe.

Som medlem i fackförbundet kan du enkelt ansöka om medlemskap också i JHL:s arbetslöshetskassa. A-kassan betalar inkomstrelaterad dagpenning, rörlighetsunderstöd och alterneringsersättning. Den inkomstrelaterade dagpenningen är betydligt större än grunddagpenningen.

Medlemsavgiften i JHL och arbetslöshetskassan är 1,38 % för yrkesarbetande medlemmar och den är avdragsgill i beskattningen.

Bekanta dig med JHL:s arbetslöshetskassa.

4 Gratis för studerande

Studier är värdefullt arbete. I JHL behöver du inte klara dig ensam ens under studietiden, för fackförbundet stöder dig redan under studietiden.

JHL:s medlemsavgift för studerande i huvudsyssla är jämna noll euro.* JHL:s studerandeverksamhet är öppen för alla. Vi ordnar evenemang på olika orter, året runt.

Studerandemedlemskapets ABC.

* Arbetslöshetskassans medlemsavgift räknas ändå på alla löneinkomster som ligger till grund för förskottsinnehållningen.

5 Stöd och trygghet för unga

Arbetslivet har förändrats i grunden. Fasta anställningar blir allt mer sällsynta och särskilt unga förväntas klara av nästan vilka uppgifter som helst. Karriären blir som ett pussel bestående av olika arbeten på olika platser. Ibland studerar man och mellan varven reser man kanske jorden runt.

JHL är det bästa fackförbundet för unga. Fackförbundet för stjärnproffs kämpar hela tiden för att arbetsmarknaden ska vara rättvis för de unga.

JHL har till exempel länge jobbat för att noggrannare bestämmelser i avtal med varierande arbetstid.

JHL:s riksomfattande ungdomsverksamhet är riktad till alla under 30-åriga medlemmar. JHL ordnar varje år många riksomfattande evenemang för unga.

Mer om verksamheten för unga: jhl.fi/unga

6 Information och utbildning

Hur påverkar den nya lagändringen dina rättigheter? Hur tar du pauser i arbetet? Hur ska du göra för att bli förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig?

JHL-medlemmarna får tillgång till Finlands mångsidigaste utbud av arbetslivsutbildning! Fackförbundet ordnar kurser på olika håll i landet.

Du får lära dig nytt om ork i arbetet, jobbet som förtroendeman, arbetarskydd och föreningsverksamhet. Du får också höra det senaste inom alla våra branscher.

Kurser ordnas på finska, svenska och engelska!

Information om kurserna finns här: jhl.fi/kurskalender

Som medlem i JHL får du också hem tidskriften Motiivi, en tidning av god kvalitet som alltid är högaktuell.

Motiivi är en informativ och tankeväckande tidning som också ger verktyg för proffsen. Tidningen behandlar olika yrken och arbetsplatser inom JHL:s organisationsområde och berättar om aktualiteter i arbetslivet och om dina egna intressen.

Bekanta dig med tidningen Motiivi motiivilehti.fi/sv

7 Gratis rättshjälp

JHL:s medlemmar får ersättningar på upp till 10 000 euro

Det är ett exempel på en rättslig vinst från de senaste åren, som uppnåtts med hjälp av påverkan från JHL.

Ibland lyckas man inte lösa problemen på arbetsplatsen. I sådana fall kan JHL:s medlemmar ansöka om gratis rättshjälp och juristtjänster hos fackförbundet.

Läs mer om rättshjälpen: jhl.fi/rattshjalp

8 Förmånliga fritidsaktiviteter

Miksi maksaa liikaa vapaa-ajan virikkeistä?

Varför betala mer för fritidsaktiviteter? JHL erbjuder kommersiella förmåner och medlemsförmåner på fritiden. Också de lokala JHL-föreningarna och regionkontoren kan ha sina egna förmåner.

 • Som JHL-medlem kan du reservera stugor och Holiday Club semesteraktier runtom i Finland.
 • Du får också kryssningar och resor, hotell- och badsemestrar till förmånspris.
 • Teboil ger dig rabatt på bensin, dieselolja, gasol, smörjmedel och biltvätt.
 • Som JHL-medlem får du dessutom rabatt i många klock- och smyckesaffärer samt på tidningsprenumerationer.

Läs mer: jhl.fi/medlemsformaner

9 Försäkringsskydd på fritiden

JHL:s medlemmar är försäkrade hos Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva.

Försäkringen erbjuder dig ett mångsidigt skydd på resor och fritiden. Då du är medlem i JHL får du också försäkringar från försäkringsbolaget If  till kraftigt rabatterat pris.

Ditt medlemskort är ditt resenärsförsäkringskort. Bekanta dig med försäkringsvillkoren och de förmåner som Turva erbjuder på:

Läs om försäkringsskyddet (på finska): turva.fi/jhl

10 Din förening – ditt hem

JHL har över 500 föreningar runtom i Finland. Din förening är ditt hem i fackförbundet!

Då du ansluter dig som medlem i JHL, ansluter du dig till en lokal förening. Som medlem i föreningen kan du vara med och besluta om hurudan verksamhet föreningen ordnar och framföra förslag på hur arbetslivet och branschens kollektivavtal kan förbättras.

JHL:s nio regionkontor runtom i landet hjälper och betjänar dig!

Bekanta dig med föreningarna: jhl.fi/foreningarna

+ 1 Arbetarskyddet ger dig trygghet

Dålig skyddsutrustning. Arbetsplatsmobbning. Överbelastning.

På jobbet möts du av många faror – både fysiska och mentala. Arbetarskyddsfullmäktige är din trygghet på jobbet. Hen främjar arbetstagarnas hälsa och ork i arbetet. Till det hör bland annat:

 • trygg arbetsmiljö
 • sunda arbetstider
 • företagshälsovård
 • ork i arbetet.

Arbetarskyddsfullmäktigen representerar alla arbetstagare i frågor som gäller arbetarskydd och arbetshälsa. Som JHL-medlem får du förstklassig utbildning i uppdraget som arbetarskyddsfullmäktig.

Mer information: jhl.fi/arbetarskyddsfullmaktig

Fråga oss

Hur ska jag betala min medlemsavgift? Kan jag vara medlem i flera fackförbund? Har du andra frågor gällande anslutning till JHL? Svaret kanske finns på sidan Frågor om anslutning. Eller chatta med oss!

Fick du inget svar på din fråga? Ta kontakt med medlemsservicen och ställ din fråga eller be medlemsservicen ta kontakt med dig.

Medlem, värva en medlem!

Anslut dig till JHL:s medlemsrekryterarna, om du så är ordinarie medlem, studerandemedlem eller aktiv. Rekommendera medlemskap i ditt fackförbund JHL och förtjäna JHL-bonuspoäng värda flera hundra euro. För varje ny medlem du rekryterar ökar du ditt poängsaldo. Poängen kan omvandlas till varor från JHL-bonuspris.

På webbsidan Medlem, värva en medlem! får du 7 + 1 tips för medlemsrekryteringen.

Tillsammans är vi starkast!


I samarbete med