Åtgärder före, under och efter strejken

Arbetet fortsätter enligt den normala arbetsrytmen före strejken. Arbetstagarna ska inte gå till arbetsplatsen efter att strejken har börjat. Man återgår till arbetet efter att strejken tagit slut genom att gå till följande arbetsskift som inleds. Se anvisningarna.

Före strejken

  • Arbetet på arbetsplatsen fortsätter enligt den normala arbetsrytmen före strejken. Man får inte förbereda sig för strejken t.ex. genom att arbeta extra på förhand. Övertids- och skiftbytesförbudet är ikraft fram till 21.10.2018 kl. 24.00.
  • I strejkanmälan meddelas alltid tidpunkten för när strejken börjar. Arbetstagarna ska inte gå till arbetsplatsen efter att strejken har börjat.

    Strejken börjar måndag 22.10.2018 klockan 00.00. – Den berör alla arbetsskiftskift som inleds under strejken.

Under strejken

  • Efter att strejken har börjat ska de anställda under inga omständigheter gå till arbetsplatsen.
  • Om arbetsgivaren så begär, ska du då strejken inleds återlämna till arbetsgivaren alla arbetsredskap som arbetsgivaren har överlåtit till dig som anställningsförmån (t.ex. nycklar, telefon eller dator).

Kontrollera att du har tillgång till kontaktuppgifter till förtroendemannen/arbetsplatsens kontaktperson.

Efter strejken

  • Då strejken avslutas återvänder du till arbetet i enlighet med den fastställda arbetsskiftsförteckningen.

Strejken avslutas tisdagen den 23.10.2018 kl. 24.00, så man går till arbetet till följande skift som inleds därefter.