Teknik- och trafikbranschen

Teknik- och trafikbranschen

JHL:s fält inom teknik- och trafikbranschen omfattar kommunalteknik, underhåll och fastighetsskötsel, reparation, byggnation, lantbruk och skogs- och trädgårdsskötsel samt arbetstagare inom trafik och transport.

De vanligaste yrkena är proffs på underhåll och fastighetsskötsel, el- och elektronikmontörer, spårvagns-, buss- och metrochaufförer. Branschsbeteckningen omfattar även gravgrävare.

Branschens största arbetsgivare är kommuner, församlingar, statliga ämbetsverk och anstalter, sjukhus, VR, Finavia, VR Track, Destia och Raskone.

Arbetsförhållandets villkor varierar beroende på arbetsgivare och grundar sig på det tillämpliga tjänste- eller arbetskollektivavtalet. Största delen av arbetstagarna inom branschen följer allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, inom privata sektorn är det vanligaste avtalet något PALTA-avtal, och kyrkligt och statliga anställda följer kyrkans och statens arbets- och tjänstekollektivavtal.

1713 € /mån uppgiftsbaserad lön för parkarbetare
2 107 € /mån uppgiftsbaserad lön för fastighetsskötare och reparatör
337 st. kommunala idrottsanläggningsskötare och idrottsanläggningsföreståndare
Aktuellt