Säkerhetsbranschen

Säkerhetsbranschen

Säkerhetsbranschen är en gemensam benämning på flera olika yrkesområden. Majoriteten av proffsen inom säkerhetsbranschen är anställda hos staten, kommunerna eller privata företag. JHL-medlemmars yrkesbeteckningar inom branschen är bl.a. äldre konstapel, väktare, brandman, förstavårdare, nödcentralsoperatör och säkerhetskontrollör.

Brand- och räddningsbranschen sysselsätter ca 5 000 människor. På dem tillämpas allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet eller kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal.

Inom staten sysselsätter säkerhetsbranschen cirka 30 000 tjänstemän och arbetstagare. På dem tillämpas statens tjänste- och arbetskollektivavtal  samt olika ämbetsverksspecifika preciserande tjänste- och arbetskollektivavtal.

2800 € /mån snittlönen för heltidsanställda brottspåföljdsanställda
2255 st. brandmän inom kommunsektorn
3501 € /mån snittlönen för en heltidsanställd äldre konstapel
Aktuellt