Informationsarbete och administration

Informationsarbete och administration

 

Informations- och förvaltningsbranschen omfattar arbetstagare som jobbar i kontor, bibliotek, inom administration, IT och med informationsarbete. Anställda har ofta hög och mångsidig kompetens. JHL-medlemmar inom informationsarbete och administration är anställda inom såväl offentliga sektorn vid kommuner och staten och inom privatsektorn.

Kommunarbetstagarnas arbetsvillkor grundar sig på allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Statligt anställdas arbetsvillkor grundar sig på statens tjänste- och arbetsvillkor.

Arbetsvillkoren för medlemmar som arbetar hos privata arbetsgivare grundar sig i huvudsak på branschens kollektivavtal.

3020 € /mån Snittlönen för heltidsanställda statliga arkivföreståndare
137 Bokbussar i Finland
2388 € /mån Uppgiftsbaserad lön för bibliotekarier
Aktuellt