Kollektivavtalet för personliga assistenter

I kollektivavtalet fastställs de minimivillkor som tillämpas för de personliga assistenter som har ett anställningsförhållande och arbetsgivaren är den handikappade personer som de assisterar.

JHL förhandlar om kollektivavtal för de personliga assistenterna så att uppskattningen för deras samhällsviktiga arbete syns i plånboken och ger välbefinnande på jobbet. Genom att höra till fackförbundet får du intressebevakning, stöd och trygghet.

Bli medlem i JHL!

Kollektivavtalets tillämpningsområde

Det riksomfattande kollektivavtalet för personliga assistenter tillämpas i arbetsgivarmodellen för personlig assistens, dvs. huvudsakligen då den personliga assistentens arbetsgivare är den handikappade personen som assistenten hjälper eller en företrädare för denne. Kollektivavtalet tillämpas då arbetsgivaren är ansluten till Hets-förbundet.

Kollektivavtalet kan också tillämpas för en personlig assistent då

  • arbetsgivaren är en annan person än den handikappade själv och den handikappade har beviljats ersättning för anställning av en personlig assistent utgående från någon annan omständighet än handikapplagen.
  • arbetsgivaren, som är den handikappade eller någon annan person, ansvarar själv för de kostnader som anställandet av en personlig assistent förorsakar.

Kollektivavtalet tillämpas inte

  • för personer som arbetar inom enheter för serviceboende eller motsvarande organisationer som tillhandahåller serviceboende och inte heller för
  • assistenter i kommunernas tjänst,
  • de anställningsförhållanden för vilka privata socialservicebranschens kollektivavtal, Avainta-avtalet eller allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet tillämpas.

Kollektivavtalet för personliga assistenter gäller 1.5.2021–30.4.2022.

Kollektivavtalet för personliga assistenter (pdf, 554 KB)

Tidigare kollektivavtal

Riksomfattande kollektivavtalet HETA (pdf, 4 MB)