Arbetslöshetsskydd

Som medlem i JHL får du trygghet, stöd, rådgivning och service i arbetslivets utmaningar. Som medlem är du också trygg om du drabbas av arbetslöshet. Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst.

Som medlem i JHL är du också medlem i arbetslöshetskassan. Då villkoren uppfylls, ger arbetslöshetskassan dig ett bättre skydd än grunddagpenning, om du blir arbetslös. Som medlem i JHL får du rådgivning, service och trygghet i arbetslivets olika situationer och också om du blir arbetslös.

Bli medlem

Så här söker du dagpenning vid JHL:s arbetslöshetskassa

Ifall ditt arbetsvillkor i JHL:s arbetslöshetskassa uppfylls, är du berättigad till inkomstrelaterad dagpenning från JHL.

JHL:s arbetslöshetskassa har publicerat en video på Youtube där man ger praktiska tips om hur man ansöker om dagpenning. På videon visas bland annat hur du anmäler dig som arbetssökande vid TE-byrån och hur du kan fylla i ansökan om dagpenning i webbkassan eWertti.

Det finns anvisningar för ansökan som passar just dig i JHL:s a-kassas anvisningsbank.

På a-kassans webbplats finns information om vad du ska göra om du blir arbetslös.  Du kan lämna in din ansökan samt bilagor och kontrollera din egna uppgifter i a-kassans e-tjänst webbkassan eWertti.

Även alterneringsersättning betalas via arbetslöshetskassan.

Bekanta dig med Handbok om arbetslöshetsskyddet 2020, som utgivits av Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena.

Inkomstrelaterad dagpenning

Arbetstagare som hör till en arbetslöshetskassa har vid arbetslöshet rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Personer som inte hör till en arbetslöshetskassa får grunddagpenning som betalas av FPA.

En ofrånkomlig förutsättning att få arbetslöshetsersättningar är att den arbetslöse anmäler sig som arbetslös hos arbets- och näringsbyrån. Rätten till arbetslöshetsersättningar gäller i flesta fall även vid permitteringar.

Arbetslöshetsdagpenningens storlek beror på dina inkomster. I regel motsvarar dagpenningen ca 50–70 procent av lönen. Grunddagpenningens storlek varierar från år till år. I alla arbetslöshetsförmåner ingår en barnförhöjning vars storlek beror på antalet barn. Arbetslöshetsdagpenningen är skattepliktig inkomst

Mer om samma tema:

Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena
Grunddagpenning (FPA)
Arbetsmarknadsstöd (FPA)