Arbetslöshetsskydd

Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst.

Arbetstagare som hör till en arbetslöshetskassa har vid arbetslöshet rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Personer som inte hör till en arbetslöshetskassa får grunddagpenning som betalas av FPA.

En ofrånkomlig förutsättning att få arbetslöshetsersättningar är att den arbetslöse anmäler sig som arbetslös hos arbets- och näringsbyrån. Rätten till arbetslöshetsersättningar gäller i flesta fall även vid permitteringar.

Arbetslöshetsdagpenningens storlek beror på dina inkomster. I regel motsvarar dagpenningen ca 50–70 procent av lönen. Grunddagpenningens storlek varierar från år till år. I alla arbetslöshetsförmåner ingår en barnförhöjning vars storlek beror på antalet barn. Arbetslöshetsdagpenningen är skattepliktig inkomst

JHL:s a-kassa har en webbplats med information om vad du ska göra om du blir arbetslös. Även alterneringsersättning betalas via arbetslöshetskassan.

Se också Handboken om arbetslöshetsskyddet 2018 

Läs mer:

Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena
Grunddagpenning (FPA)
Arbetsmarknadsunderstöd (FPA)