Strejker och påtryckningsåtgärder

Påtryckningsåtgärder används när uppgörelse och samförstånd med arbetsgivarsidan inte uppnås på andra sätt och när situationen inte framskrider förhandlingsvägen. På den här sidan samlar vi information och anvisningar om ditt fackförbund JHL:s påtryckningsåtgärder

Fackförbundet JHL tar hand om sina medlemmars anställningsvillkor, med påtryckningsåtgärder om så behövs.

Anslut dig till fackförbundet som försvarar anställningsvillkoren!

JHL-medlem, gör så här om ett annat fackförbund utlyst strejk på din arbetsplats

Övertids- och skiftbytesförbud

Privata socialservicebranschen övertids- och skiftbytesförbuden upphör tisdagen den 28 juni 2022 klockan 00.01.

Avslutade övertids- och skiftbytesförbud

 • De fjärde övertids- och skiftbytesförbuden, som utlystes för hela kommunsektorn för tiden18 april–8 juni 2022, har upphört.
 • De tredje övertids- och skiftbytesförbuden, som utlystes för hela kommunsektorn för tiden 4–10 april 2022, har upphört.
 • De andra övertids- och skiftbytesförbuden, som utlystes för hela kommunsektorn för tiden 21–27 mars 2022, har upphört.
 • De första övertids- och skiftbytesförbuden, som utlystes för hela kommunsektorn för tiden 7–13 mars 2022, har upphört.

Strejker

Strejken vid Destia avbryts från och med den 6 juni

Strejken vid Destia avbryts från och med den 6 juni. JHL utreder vilka fortsatta möjligheter som föreligger. Det kan senare bli aktuellt att fortsätta eller utvidga strejken.

Fackförbundet JHL varslade torsdagen den 14 april om strejk vid Destia. Strejken började måndagen den 2 maj klockan 00.01 och pågår tillsvidare. Avsikten med strejken är att JHL ska få avtalsrätt vid bolaget.

Allt arbete som omfattas av Destia Group Oy:s kollektivavtalet för elbranschen, energi- och ICT-nätet är strejkbelagt.

Frågor om strejken kan skickas till lakko(at)jhl.fi. E-post besvaras huvudsakligen vardagar klockan 8.00-18.00.

Anvisningar

Avslutade strejker

Tack till alla er som deltog i strejkerna för att ni försvarade anställningsvillkoren. Ansök om strejkbidrag inom tre månader från att strejken avslutades. Se anvisningarna och annan information som gäller strejkbidrag ovan.

De som deltog i strejken i tio städer 3–9.5 har fått följande anvisningar beträffande semesterpenning:

Tjänsteinnehavare och arbetstagare som avgränsats utanför strejken på grund av semester

Strejken påverkar semesterpenningen om semestern infaller direkt före eller efter strejken. Av den orsaken avgränsar JHL alla de personer utanför strejken, vars semester slutar så att strejken skulle börja omedelbart efter semestern eller semestern börja omedelbart efter strejkens slut.  Det här innebär också situationer då semestern fastställts att börja medan strejken pågår. I praktiken verkställs den här avgränsningen så att en medlem som befinner sig i ovannämnda situation kan jobba som normalt under strejken efter att ha meddelat den egna förtroendemannen om sin situation.

Om du vill undvika ovannämnda nedskärning i semesterpenningen, gör så här:

 • Om din semester tar slut 2.5 utför du ett skift i följande arbetsskiftsförteckning, ifall det arbetsskiftet infaller under strejken.
 • Om din semester börjar 10.5 utför du ett arbetsskift i den arbetsskiftförteckning som infaller före semestern, ifall det skiftet infaller under strejken.
 • Ifall din semester börjar medan strejken pågår och slutar efter strejken, jobba det sista arbetsskiftet innan du börjar din semester ifall det skiftet infaller under strejken. Till exempel: din semester börjar 9.5 och slutar 15.5. Ditt sista skift i arbetsskiftsförteckningen före semestern är inprickat fredagen den 6.5. Se till att du jobbar det skiftet, även om det infaller under strejken.

Denna tolkning upphäver inte den praxis enligt vilken den händelse som inträffar först (semestern eller strejken), är den som gäller. Om semestern börjar den 4.5 och strejken den 3.5, ska du således gå i strejk och JHL betalar strejkbidrag till dig.

Strejkbidrag

Läs de här anvisningarna, de är viktiga!

Strejkbidraget är 160 euro/dag. Du ansöker om strejkbidrag i mittJHL efter att strejken avslutats. Du kan ansöka om strejkbidrag inom tre månader från att strejken avslutades, därefter stängs systemet. Strejkbidraget är skattepliktig inkomst till den del som överstiger 16 euro per dag (Inkomstskattelagen 88§, skatteförvaltningens beslut ). Nettobidraget för ett strejkbidrag på 160 euro är 95,20 euro per dag. Du behöver inte skicka ditt skattekort. JHL betalar ut strejkbidrag en gång i veckan efter att strejken avslutats. JHL meddelar Skatteförvaltningen vilken summa som betalats ut i strejkbidrag.

OBS! Då strejken varar en vecka, betalas strejkbidrag för fem dagar. Det här beslutet gäller för alla enveckasstrejker som JHL utlyser.

Vem kan få strejkbidrag

Bidraget betalas till medlemmar som berörs av strejken och har deltagit i strejken.
För att få bidraget måste följande villkor uppfyllas:

 • Personen har anslutit sig som medlem innan strejken började och åtminstone den första medlemsavgiften måste vara betald innan strejkbidrag kan betalas
 • Också ”gamla medlemmars” medlemsavgift ska vara betald
 • Medlemmen ska följa JHL:s beslut och anvisningar

För dem som har anslutit sig strax före strejken kan ansökan om strejkbidrag synas i mittJHL först något senare på grund av det stora antalet medlemsansökningar.

Strejkbidrag betalas inte:

 • för arbetsdagar/arbetsskift som utförts med arbetstillstånd eller som nödarbete
 • om personen anslutit sig till JHL under pågående strejk

Att ansöka om strejkbidrag på felaktiga grunder är bedrägeri.

Studerandemedlemmar och ströarbetare

JHL:s studerandemedlemmar och ströarbetare som under strejken har vägrat utföra strejkbelagt arbete på strejkorterna är berättigade till strejkbidrag (OBS! Strejken ska ha utlysts av JHL och medlemskapet börjat före strejken).

Det ska finnas skriftliga bevis/bildbevis över det erbjudna arbetsskiftet (t.ex. en skärmdump över textmeddelandet eller e-postmeddelandet/en bild av arbetserbjudandet). Dokumentet bifogas till ansökan om strejkbidrag. Länken för att ansöka om strejkbidrag får du från JHL:s regionkontor i strejkregionen.

Så här ansöker du om strekbidrag via mittJHL

Logga in på mittJHL, välj ”Strejkunderstöd ansökan” nere till vänster. Fyll i din bankförbindelse, kryssa för dina strejkdagar, bekräfta att uppgifterna är korrekta och klicka på spara. Därefter överförs ansökan att granskas och godkännas av föreningen, varefter den går till betalning. Bidrag utbetalas en gång i veckan.

Om du inte tidigare har loggat in på mittJHL, läs anvisningarna här.

Medlemmar i andra FFC-anslutna förbund

Medlemmar i andra FFC-anslutna förbund ansöker om strejkbidraget via en webblänk. Länken för att ansöka om strejkbidrag får du från JHL:s regionkontor i strejkregionen.

De som hör till andra FFC-anslutna fackförbund och som deltog i strejken i Åbo och Uleåborg den 6-7.4.2022, ta kontakt med regionkontoren. I Åbo: JHL:s regionkontor i Sydvästra Finland och i Uleåborg: JHL:s regionkontor i Uleåborg.

De som hör till andra FFC-anslutna fackförbund och som deltog i strejken i Tammerfors och Kuopio den 29-30.3.2022, ta kontakt med regionkontoren. I Tammerfors: JHL:s regionkontor i Inre Finland och i Kuopio: JHL:s regionkontor i Östra Finland, verksamhetsstället i Kuopio.

De som hör till andra FFC-anslutna fackförbund och som deltog i strejken i Rovaniemi och Jyväskylä den 23-24.3.2022 ansöker om strejkbidrag här. (Obs! JHL-medlemmar ansöker om strejkbidrag via mittJHL, inte med denna blankett.)