Strejker och påtryckningsåtgärder

Påtryckningsåtgärder används när uppgörelse och samförstånd med arbetsgivarsidan inte uppnås på andra sätt och när situationen inte framskrider förhandlingsvägen. På den här sidan samlar vi information och anvisningar om ditt fackförbund JHL:s påtryckningsåtgärder

Fackförbundet JHL tar hand om sina medlemmars anställningsvillkor, med påtryckningsåtgärder om så behövs.

Anslut dig till fackförbundet som försvarar anställningsvillkoren!

Anvisningar för medlemmar

Läs anvisningar för hur du förbereder dig för en strejk, vad du ska göra under strejken och vad som händer efter strejken

Läs vanliga frågor om strejker och påtryckningsåtgärder

Strejkordlistan hittar du här

Information om strejkbidrag finns längst ner på denna sida.

Strejker

Strejkbidrag

Läs de här anvisningarna, de är viktiga!

Strejkbidraget är 160 euro/dag. Du ansöker om strejkbidrag i mittJHLefter att strejken avslutats. Du kan ansöka om strejkbidrag inom två månader från att strejken avslutades, därefter stängs systemet.

Strejkbidraget är skattepliktig inkomst till den del som överstiger 16 euro per dag (Inkomstskattelagen 88 §, skatteförvaltningens beslut ). Nettobidraget för ett strejkbidrag på 160 euro är 95,20 euro per dag. Du behöver inte skicka ditt skattekort. JHL betalar ut strejkbidrag en gång i veckan efter att strejken avslutats. Förbundet meddelar summan av de betalda strejkbidragen till skatteförvaltningen.

OBS! Då strejken varar en vecka, betalas strejkbidrag för fem dagar. Det här beslutet gäller för alla enveckasstrejker som JHL utlyser.

Vem kan få strejkbidrag

Bidraget betalas till medlemmar som berörs av strejken och har deltagit i strejken.
För att få bidraget måste följande villkor uppfyllas:

  • Personen har anslutit sig som medlem innan strejken började och åtminstone den första medlemsavgiften måste vara betald innan strejkbidrag kan betalas.
  • Också ”gamla medlemmars” medlemsavgift ska vara betald.
  • Medlemmen ska följa JHL:s beslut och anvisningar.

För dem som har anslutit sig strax före strejken kan ansökan om strejkbidrag synas i mittJHL först något senare på grund av det stora antalet medlemsansökningar.

Strejkbidrag betalas inte:

  • för arbetsdagar/arbetsskift som utförts med arbetstillstånd eller som nödarbete
  • om personen anslutit sig till JHL under pågående strejk

Att ansöka om strejkbidrag  på felaktiga grunder är bedrägeri.

Så här ansöker du om strekbidrag via mittJHL

Logga in i mittJHL, välj ”Strejkunderstöd ansökan” nere till vänster. Fyll i din bankförbindelse, kryssa för dina strejkdagar, bekräfta att uppgifterna är korrekta och klicka på spara. Därefter överförs ansökan att granskas och godkännas av föreningen, varefter den går till betalning. Bidrag utbetalas en gång i veckan.

Om du inte tidigare har loggat in i mittJHL, läs anvisningarna här.