Förhandlingssituationen

JHL förhandlar igen om nya kollektivavtal. Förhandlingarna inleddes redan i slutet av år 2019 inom Paltas branscher. Största delen av JHL:s avtal löper ut vid utgången av januari eller mars 2020. På denna sida samlar vi information om hur förhandlingarna framskrider.

Största delen av JHL:s kollektivavtal löper ut vid utgången av januari–mars 2020.

Förhandlingarna om kommunsektorns arbets- och tjänstekollektivavtal inleddes i huvudförhandlingsgruppen 14.1.2020.

JHL är Finlands största fackförbund för välfärdsproffs. Förbundet har ca 200 000 medlemmar som jobbar inom välfärd, basservice och säkerhet.

Bli medlem i JHL!

Stridsåtgärder

Förhandlingsresultat

Kollektivavtalet för personliga assistenter
JHL:s styrelse godkände förhandlingsresultatet 23.1.2020. Arbetsgivarparten, dvs. arbetsgivarförbundet för personliga assistenter Heta rf:s fullmäktige behandlar förhandlingsresultatet 1.2.2020.

Förhandlingar pågår

Förhandlingar har ännu inte inletts

Kollektivavtalen löper ut 31.1.2020.

  • Finnpilot Pilotage Oy
  • Trafikskyddets arbetskollektivavtal
  • Meritaito Oy, tjänstemän
  • Meritaito Oy, arbetstagare

Förhandlingarna inleds senare

  • Airpro Oy
  • Energi-, ICT- och nätverksbranschen
  • Kollektivavtalet för Seure – Henkilöstöpalvelut