Förhandlingssituationen

JHL förhandlar igen om nya kollektivavtal. Förhandlingarna inleddes redan i slutet av år 2019 inom Paltas branscher. Största delen av JHL:s avtal löper ut vid utgången av januari eller mars 2020. På denna sida samlar vi information om hur förhandlingarna framskrider.

Största delen av JHL:s kollektivavtal löpte ut vid utgången av januari–mars 2020.

Förhandlingarna om kommunsektorns arbets- och tjänstekollektivavtal inleddes i huvudförhandlingsgruppen 14.1.2020.

JHL är Finlands största fackförbund för välfärdsproffs. Förbundet har ca 200 000 medlemmar som jobbar inom välfärd, basservice och säkerhet.

Bli medlem i JHL!

Förhandlingsresultat

Förhandlingar pågår

  • Cleanosol Oy