JHL:s mål

JHL:s mål är ett hållbart samhälle som bygger på en stark offentlig sektor.

JHL har som mål att tjänster som produceras med skattemedel anordnas som offentliga tjänster och att den offentliga tjänsteproduktionen stöds genom andra produktionssätt. Detta mål gäller såväl social- och hälsovårdstjänster som samhällets säkerhet och dess reglering i allmänhet.

JHL:s samhälleliga mål

JHL:s mål:

  • Tjänster som produceras med skattemedel ska bygga på offentlig serviceproduktion.
  • Den privata sektorn stöder den offentliga serviceproduktionen.
  • Medlemmarnas ställning tryggas vid strukturella förändringar.
  • De offentliga tjänsterna håller hög kvalitet och den offentliga sektorn är en attraktiv bransch också i framtiden.
  • Öppenhet och transparens har nyckelroll i tjänsteproduktionen. Efterlevnad av offentlighetsprincipen, brytande av kontakter med skatteparadis och en hållbar finansiering tryggar serviceproduktionen och välfärdssamhället.
  • Trepartsförhandlingar bidrar till ett starkare samhälle.