Videomaterial

Reformplanerna väcker många frågor

Maria Holmstedt-Lehtinen från Jakobstad, oroar sig för att vårdpersonalen inte kommer att stå på samma linje om social- och hälsovårdsreformen blir av. Hon delade med sig av sina tankar under JHL:s representantskapsmöte i Helsingfors. (31.5.2018)

Kan man prata svenska i talarstolen?

Johan Berts från Malax-Korsnäs JHL 460 och Anna-Lena Aspegren-Törnroos, som representerar Kårkulla JHL 558, deltar i JHL:s representantskapsmöte för första gången. Vad har de för tankar inför sitt nya uppdrag? (16.11.2017)

JHL demo video

JHL har kraft och ger medlemmarna kraft. Ensam behöver du inte reda dig. På videon ses förbundens yrkesgrupper visa upp sin kraft. Må kraften vara med oss. Presentationsvideon har producerats av Kennel Helsinki.

Regissör är Miikka Lommi

JHL:s förbundsstrategi 2022

JHL:s grunduppgift är att tillsammans med medlemmar främja arbetsförhållanden, utkomst och arbetsvillkor. Medlemmen är A och O, rättvisa och mod. Dessa är utgångspunkterna för all JHL:s verksamhet. JHL:s mål är att vara en stark och skicklig intressebevakare och expert inom arbetslivet och på alla dess nivåer.

Video: MotionPro Oy

Fler JHL-videor