Gå till innehållet

JHL:s medlemmar utför inte strejkbelagt arbete under PAM:s strejk

Servicefacket PAM har utlyst en strejkvåg i tre omgångar med början den 16 mars inom fastighetsservicebranschen. Strejkerna omfattar hundratals arbetsplatser. JHL:s medlemmar ska inte utföra strejkbelagt arbete.

Servicefacket PAM:s styrelse förkastade riksförlikningsmannens medlingsbud i fastighetsservicebranschens arbetskonflikt och därmed började en tredagasstrejk torsdagen den 16 mars klockan 00.00. Strejken slutar lördagen den 18 mars klockan 24.00. Den första strejken omfattar hundratals arbetsplatser och cirka 2 500 arbetstagare.

Om samförstånd om anställningsvillkoren och lönerna inte uppnås, genomförs den andra strejken torsdag–fredag 23–24 mars och berör cirka 25 000 arbetstagare. Den tredje strejken börjar torsdagen den 30 mars 2023 klockan 00.00 och slutar lördagen den 1 april klockan 24.00 eller vid slutet av ett arbetsskift som börjat före klockan 24.00.

Läs mer på PAM:s webbplats

JHL:s medlemmar utför inte sådana arbetsuppgifter som PAM har strejkbelagt inom de företag som omfattas av strejken. Meddela din chef att du inte utför strejkbelagt arbete. Om din chef ändå pressar dig, kontakta din förtroendeman eller JHL:s regionkontor.

Gör så här när ett annat förbund inleder stridsåtgärder