Gå till innehållet

Serviceavbrott i JHL:s elektroniska tjänster från och med kl. 15 i morgon 16.3

Det är ett serviceavbrott i JHL:s elektroniska tjänster i morgon torsdagen den 16 mars från och med kl. 15. Tjänsterna är i bruk igen cirka kl. 21. MittJHL, minaKurser, minFörening, medlemssidorna och sidorna för de aktiva på webbplatsen jhl.fi samt den elektroniska anslutningsblanketten är ur bruk under avbrottet.

Serviceavbrottet i de elektroniska tjänsterna som börjar klockan 15 på torsdag eftermiddag innebär att JHL-medlemmar inte kan logga in i mittJHL eller minFörening och inte heller kan anmäla sig till JHL:s kurser. Det går inte heller att logga in på medlemssidorna eller sidorna för de aktiva, och man kan inte ansluta sig till JHL med den elektroniska anslutningsblanketten.

Torsdagens avbrott varar i cirka sex timmar, kl. 15–21. Avbrottet beror på en systemuppdatering.

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet kan förorsaka.