Gå till innehållet

Förhandlingsresultat för arbetshälsoinstitutet

Ett förhandlingsresultat för arbetshälsoinstitutet nåddes tisdagen den 14 mars.

Vi informerar närmare om resultatet när alla parters beslutande organ har godkänt det.

Om arbetshälsoinstitutets kollektivavtal förhandlar fackförbundet JHL, fackförbundet Jyty, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, social- och hälsovårdsbranschens förhandlingsorganisation Sote samt Hyvinvointiala HALI.