Gå till innehållet

Välfärdsområdena får ett eget tjänste- och arbetskollektivavtal

Personalen inom välfärdsområdena har från och med den 1 mars ett eget tjänste- och arbetskollektivavtal, VÄLKA (på finska HYVTES). Cirka 25 500 arbetstagare och tjänsteinnehavare övergår till det nya kollektivavtalet. I praktiken gäller samma avtalsbestämmelser som i det nuvarande AKTA-avtalet. Ändringarna är närmast av teknisk natur.

Nu tillämpar välfärdsområdena inte längre bestämmelserna i Allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn (AKTA) och Tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns tekniska personal (TS).

Allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA) gäller 1.3.2023−30.4.2025. Parternas beslutande organ godkände avtalet tisdagen den 7 mars 2023.

I VÄLKA fastställs de allmänna anställningsvillkoren som gäller hela personalen på välfärdsområdena, såsom semester, tjänste- och arbetsledigheter och bestämmelser om förtroendemän. VÄLKA omfattar också de arbetstagare och tjänsteinnehavare som hör till SH-avtalet och läkaravtalet och som övergått till välfärdsområdena.

I VÄLKA:s bestämmelser uppdaterades bland annat arbetsgivarnas namn, olika hänvisningar och datum. Samtidigt ströks onödiga bestämmelser, såsom bilagorna som gäller familjedagvårdarna och lantbruksavbytarna och bestämmelser om lärarna eftersom de inte övergår till välfärdsområdena utan fortsätter inom UKTA-avtalet.

VÄLKA har tre lönesättningsbilagor:

  • Bilaga 1: Personal inom vissa sakkunniguppgifter inom förvaltningen, kansliuppgifter och ICT-uppgifter samt personal inom intern serviceproduktion
  • Bilaga 2: Kosthållspersonal
  • Bilaga 3: Servicepersonal inom andra branscher

Övriga bilagor:

  • Bilaga 4: Förhandlingsparternas rekommendation för att främja lönestatistiken i VÄLKA
  • Bilaga 5: Specialbestämmelser som gäller sysselsättning av personer med funktionsnedsättning
  • Bilaga 6: Ersättningar för resekostnader
  • Bilaga 7: Bestämmelser som gäller den tekniska branschen

Lönehöjningarna är exakt desamma som inom de kommunala avtalen och SH-avtalet. Utvecklingsprogrammet för kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023−2027 gäller också dem som omfattas av VÄLKA.

Överlåtelsen av rörelse 1.1.2023 och avtalsbytet 1.3.2023 under pågående avtalsperiod får inte förorsaka omkalkylering eller annan försämring av anställningsvillkoren.

Enligt statistiska uppgifter kommer över 6 000 JHL-medlemmar, varav cirka 3 900 från AKTA, cirka 2 100 från TS och några tiotal från TIM-AKA att övergå till VÄLKA. De slutgiltiga antalen klarnar först då arbetstagarna har placerats i rätt avtal: VÄLKA, SH- och LS-avtalet.

Ett gemensamt cirkulär för parterna är under arbete. I cirkuläret betonas bland annat att bytet av tjänste- och arbetskollektivavtal under pågående avtalsperiod inte sker med avsikt att ändra vare sig innehållet eller tolkningen av AKTA eller personalens anställningsvillkor. Dessutom kommer man att ge separata anvisningar för fördelningen av justeringspotten i juni 2023.

 Mer information:
Avtalsexpert Marko Heikkinen, tfn 040 7130 150
Avtalsexpert (bestämmelser som gäller teknisk personal) Karita Alanko, tfn 050 302 5246