Gå till innehållet

Medlingsbudet för järnvägsbranschen har godkänts

Järnvägsbranschens nya kollektivavtal är tvåårigt.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s förbundsstyrelse samt Spårproffsen JHL:s styrelse har godkänt det medlingsbud som riksförlikningsmannen Anu Sajavaara lade fram på onsdagen. Därmed är strejkhotet avblåst. Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta, som representerar arbetsgivarsidan, har också godkänt det nya kollektivavtalet.

– Med beaktande av omgivningens realiteter är slutresultatet uthärdligt. Det är bra att de snedvridningar som förekommit i spårvagnsförarnas, metroförarnas och förarna i stadsspårtrafikens löner i lönebilaga 4 har korrigerats med en justeringspott på 207 euro i de riktgivande månadslönerna under avtalsperiodens lopp, säger förhandlingschef Teppo Järnstedt.

– Dessutom fick vi nu 32 lediga dagar med lön för den andra föräldern i kollektivavtalet istället för de 3 dagar som fanns tidigare, så kollektivavtalet följer familjeledighetsreformens anda.

Lönerna höjs med totalt 6 procent under två års tid. Också garantidelarna och lönetilläggen i euro höjs på samma sätt som den allmänna höjningen. Avtalet innehåller en engångsrat på 500 euro som betalas i samband med lönen för april 2023.

JHL varslade tidigare om två strejker i mars: den första skulle ha infallit 6–10 mars och den andra 13–17 mars. Strejkerna skulle ha omfattat alla funktioner och företag i Finland där man tillämpar järnvägsbranschens kollektivavtal.

Mer information:

förhandlingschef Teppo Järnstedt 050 537 2412
avtalsexpert Hannu Mattila 040 582 3631