Gå till innehållet

Ingen gemensam syn på lönehöjningarna inom energibranschen – JHL sade upp kollektivavtalet

Ingen lösning har uppnåtts om lönehöjningarna i energibranschens kollektivavtalsförhandlingar. Därför sade arbetstagarsidan igår, tisdagen den 28 februari, upp hela kollektivavtalet. Det nuvarande avtalet gäller till 31 mars.

Det kollektivavtal som slöts för elbranschen (energi- och ICT-branschen samt nätverken) skulle ha fortsatt utan avbrott om man hade lyckats komma överens om lönehöjningsprocenterna för år 2023 före utgången av februari.

– Förhandlingarna om lönehöjningarna gav inte resultat, så det enda alternativet blev att säga upp avtalet, säger JHL:s avtalsexpert Kari Lehtinen.

Det uppsagda avtalet gäller fram till 31 mars. I fortsättningen är kollektivavtalet i sin helhet föremål för förhandlingar.

– De nya kollektivavtalsförhandlingarna gäller nu hela paketet. Alla punkter i kollektivavtalet lyfts upp på förhandlingsbordet, både lönerna och avtalstexten, fortsätter Lehtinen.

Förhandlingarna inleds genast nästa vecka.

Elbranschens kollektivavtal (Energi – ICT – Nätverken) omfattar cirka 7000 arbetstagare. Parter i energibranschens kollektivavtal är JHL och Elektrikerförbundet på arbetstagarsidan och Finsk Energiindustri rf och Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf på arbetsgivarsidan.

Mer information:
Kari Lehtinen, avtalsexpert JHL, 050 566 1567