Gå till innehållet

Fackförbundet JHL:s betjäningstider från och med 1 mars

Fackförbundet JHL betjänar på många kanaler.

MittJHL betjänar dygnet runt

MittJHL är en e-tjänst för medlemmar. I mittJHL kan du uppdatera din kontaktinformation, din yrkesbeteckning och uppgifter om din anställning. Du kan betala din medlemsavgift eller meddela om befrielse från medlemsavgift och beställa den avgiftsfria kalendern.

Se inloggningsanvisningarna och uträtta dina ärenden 24/7

Alla förbundets telefontjänster håller öppet från måndag till torsdag klockan 9–12

Medlemsservicen, tfn 010 77 03 451

Medlemsservicen tar hand om alla ärenden som berör medlemskap, medlemsfrågor och medlemsavgifter.

Du kan också behändigt sköta dina medlemsärenden med hjälp av nätblanketten.

Du kan också räkna ut din egen medlemsavgift med hjälp av JHL:s medlemsavgiftskalkylator.

Anställningsrådgivningen, tfn 010 77 03 311

JHL:s förtroendeman eller huvudförtroendeman på arbetsplatsen hjälper dig i frågor som gäller intressebevakning och problem i arbetslivet. Om det inte finns någon förtroendeman kan du ta kontakt med ditt eget regionkontor. JHL-medlem, så här söker du hjälp i anställningsfrågor.

Utbildning, kurser, JHL-institutet, tfn 010 77 03 510

Här finns frågor och svar om inkvartering, kursavgifter och resandet till kurser. Om det finns något du undrar över, ta kontakt med hjälp av nätblanketten. Alla JHL:s svenskspråkiga kurser finns i kurskalendern.

Telefonväxeln 010  77031

Personalens kontaktuppgifter finns här.

Regionkontoren

Regionkontorens kontaktuppgifter och öppettider hittar du på kontorens egna webbplatser.

Om meningsskiljaktigheten inte löser sig på arbetsplatsen, kan du be att din förtroendeman kontaktar JHL:s närmaste regionkontor.

Föreningarna

JHL-föreningarnas webbplatser och konton på sociala medier.

JHL-chat

Webbsidornas chatbot vägleder dig. Chatboten betjänar dygnet runt. Chatboten finns i nedre högra hörnet av webbsidan. När en av JHL:s arbetstagare jourar i chaten, syns det som ett separat alternativ i chat-fönstret.

Arbetslöshetskassan

Kontaktuppgifter och betjäningstider finns på arbetslöshetskassans webbplats.