Gå till innehållet

Förhandlingsresultat för kyrkan

Ett förhandlingsresultat uppnåddes idag på eftermiddagen inom kyrkans kollektivavtalsförhandlingar. Vi informerar mer om innehållet efter att förhandlingsparternas beslutande organ har tagit ställning till det.

Ett förhandlingsresultat om nytt kollektivavtal för den evangelisk-lutherska kyrkan (KyrkTAK) uppnåddes måndagen den 27 februari 2023. Vi informerar mer om förhandlingsresultatets innehåll efter att både arbetstagar- och arbetsgivarparternas beslutande organ har godkänt det nya kollektivavtalet.

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal skulle ha löpt ut den sista februari i år. Huvudavtalsorganisationerna sade upp avtalet i medlet av januari då förhandlingarna om lönehöjningar år 2023 hade avslutats utan förslag om höjningens storlek.

Löntagarnas företrädare i kyrkans förhandlingar är Kyrkfackets union (JHL och Jyty), Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Kyrksektorn rf. Evangelisk-lutherska kyrkans arbetsgivare representeras av Kyrkans arbetsmarknadsverk.

Mer information: avtalsexpert Keijo Hiltunen, tfn 050 438 8105

Vad händer på avtalsfronten? Kolla upp det aktuella förhandlingsläget inom JHL:s avtalsbranscher här.