Gå till innehållet

JHL: Konkurrenskraftsavtalets avgifter borde återföras till arbetsgivarna för att förbättra löntagarnas köpkraft

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL oroar sig för vanliga löntagares nöd om de omtalade kraven på nedskärningar i den offentliga sektorns finansiering förverkligas.

Man kan inte tala om anpassning av den offentliga ekonomin innan konkurrenskraftsavtalets inverkan har åtgärdats, kräver fackförbundet JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

– Arbetsgivarnas avgiftsbörda har lättats med över 11 miljarder euro. Samtidigt har den offentliga ekonomin försämrats, och nu kräver man återigen nedskärningar från löntagarna.

– Inflationen skenar och priserna stiger. Arbetstagarna behöver mer pengar. Nu är det arbetsgivarnas tur att hjälpa arbetstagarna på samma sätt om arbetstagarna hjälpte dem år 2016.

Niemi-Laine vill påminna om att den offentliga ekonomin skulle vara starkare utan konkurrenskraftsavtalet. Löntagarna har gjort sitt, nu är det arbetsgivarnas tur.

– Det är fullständigt ohållbart och oskäligt att Samlingspartiet eftersträvar en miljards nedskärningar i social- och hälsovården.

– Den statliga ekonomins balans är i fara om de offentliga tjänsterna och hälsovården skärs ner så mycket att finländarna inte längre kan arbeta. Vem tar hand om barn och äldre om Samlingspartiets miljardnedskärningar raserar den offentliga sektorn?

Mer information:

Ordförande Päivi Niemi-Laine 040 702 4772