Gå till innehållet

Statens arbetsmarknadslösning godkänd

Statens arbetsmarknadsverk och statens huvudavtalsorganisationer har godkänt förhandlingsresultatet om statens tjänste- och arbetskollektivavtal för avtalsperioden.

Statens arbetsmarknadsverk och statens huvudavtalsorganisationer nådde den 22 februari ett förhandlingsresultat om statens tjänste- och arbetskollektivavtal för avtalsperioden 2023–2025.

Parternas styrelser godkände avtalet den 23 februari.

Avtalslösningen är tvåårig och beaktar som helhet försämringen av löntagarnas köpkraft på grund av inflationen.

Lönerna höjs från och med den 1 maj 2023 med en generell höjning på 3,5 procent och från och med den 1 mars 2024 med en generell höjning på 2,0 procent.

Från och med den 1 mars 2024 genomförs en ämbetsverkspott på 0,5 procent lokalt. Dessutom betalas i april 2023 en engångspost, som är 12,2 procent av månadslönen, dock minst 500 euro.

Löneförhöjningarnas kostnadseffekt är 6,0 procent och engångspostens 1,0 procent av arbetskraftskostnaderna.

I avtalet ingår dessutom textändringar i som förbättrar möjligheterna att kombinera arbete och familjeliv samt jämställdheten. Bägge föräldrarnas föräldraledighet med lön varar i fortsättningen 32 vardagar. Arbetstidsbestämmelserna i avtalet utvecklades också.

Staten har cirka 80 000 anställda, av vilka cirka 40 procent inom säkerhetssektorn. Statens tjänste- och arbetskollektivavtal på centralnivå förhandlas av Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Statens arbetsmarknadsverk, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU r.f. samt Fackförbundet Pro.

Vid statliga arbetsmarknadsförhandlingar framskrider processen för godkännande så att statsrådet antingen godkänner eller förkastar avtalet efter att ett förhandlingsresultat godkänts. Statsrådet behandlar ärendet vecka 9. Riksdagens finansutskott kommer att behandla avtalet samma vecka efter statsrådsbehandlingen, och antingen fastställa eller låta bli att fastställa det.

Mer information:
Erika Mattsson, avtalsexpert, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, tfn 0400 461 411