Gå till innehållet

Förhandlingsresultat i statens kollektivavtalsförhandlingar

Avtalsparterna har nått en lösning gällande statens nya tjänste- och arbetskollektivavtal. Avtalet gäller cirka 80 000 personer.

Huvudavtalsorganisationerna Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Fackförbundet Pro rf och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, som representerar statens personal, har nått enighet om statens tjänste- och arbetskollektivavtal med statens arbetsmarknadsverk. Avtalet är i kraft 1.3.2023–28.2.2025. 

Vi informerar mer om avtalets innehåll när förhandlingsparternas beslutande organ har godkänt det. JHL:s representantskap och de övriga förbundens beslutande organ samlas torsdagen den 23 februari.

Efter det godkänns eller förkastas avtalet av statsrådet. Statsrådet behandlar avtalet under vecka 9. Efter statsrådets behandling behandlas avtalet ännu av riksdagens  finansutskott, som antingen bekräftar eller inte bekräftar det.

Cirka 80 000 personer är anställda vid staten.

Mer information:
avtalsexpert Erika Mattsson, 0400 461 411
ansvarig avtalsexpert Harri Turunen, 050 461 9303