Gå till innehållet

Små framsteg i statens förhandlingar

Förhandlingarna om statens löneförhöjningar fortsatte igår tisdag. Det skedde små framsteg.

Ingen enighet nåddes i statens tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingar på tisdag. Förhandlingarna gällde fortfarande löneförhöjningar och avtalsbestämmelser. Ingendera parten framförde några nya förslag.

– Vi fortsatte diskussionerna från var vi blev på måndag. Det skedde små framsteg, men stora frågor är fortfarande öppna, säger avtalsexpert Erika Mattson.

Veckans sista sammanträde är idag onsdag.

Statens huvudavtalsorganisationer har sagt upp statens tjänste- och arbetskollektivavtal så att det upphör den 28 februari 2023. Det betyder samtidigt att arbetsfreden upphör.

Tjänstemännen och arbetstagarna representeras i statens kollektivavtalsförhandlingar av Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Fackförbundet Pro och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU. Arbetsgivarparten representeras av Statens arbetsmarknadsverk.

Mer information:
avtalsexpert Erika Mattsson, 0400 461 411
ansvarig avtalsexpert Harri Turunen, 050 461 9303