Gå till innehållet

Förhandlingsresultat för rådgivningsbranschen

Ett förhandlingsresultat om rådgivningsbranschens ramavtal nåddes måndagen den 20 februari.

Ett förhandlingsresultat nåddes i rådgivningsbranschens kollektivavtalsförhandlingar måndagen den 20 februari. Vi berättar närmare om avtalet när alla parters beslutande organ har godkänt det.

Förhandlingsparter är fackförbundet JHL, fackförbundet Pro, Jyty, agronomförbundet och Servicearbetsgivarna Palta.

Mer information: avtalsexpert Sari Jokinen, tfn 050 461 9316