Gå till innehållet

Kyrkosektorn driver mot avtalslöst läge

Kyrkosektorns kollektivavtalsförhandlingar står stilla. Det nuvarande arbets- och tjänstekollektivavtalet har sagts upp och upphör att gälla nästa veckas tisdag, den 28 februari. Kyrkans arbetsmarknadsverks ovilja att avtala kan snart leda till ett avtalslöst läge.

Förhandlingarna om kyrkosektorns löneförhöjningar för i år blev den 16 januari förhandlingar om hela tjänste- och arbetskollektivavtalet när löntagarsidan sade upp avtalet. Avtalet upphör att gälla nästa veckas tisdag, den 28 februari. 

– Vi sade upp avtalet eftersom arbetsgivarsidan var ovillig och tydligt oförmögen att självständigt förhandla om enbart löneförhöjningar. JHL har sedan början av förhandlingarna varit villigt att förhandla och söka en lösning. Vi nådde ingen lösning om löneförhöjningarna fastän förhandlingstiden förlängdes halvvägs in i januari. Vi fick inget förslag om löneförhöjningar, säger fackförbundet JHL:s avtalsexpert Keijo Hiltunen.  

Förhandlingarna har fortsatt under hela februari, men arbetsgivaren har inte framfört någonting konkret. Dagens förhandlingar den 20 februari ändrade inte situationen. 

– Vi har gång på gång fått höra samma förklaringar om hur mycket som ännu är öppet. Närmare förslag har arbetsgivarsidan inte fört fram, konstaterar Hiltunen, som är märkbart frustrerad över situationen. 

Kyrkans arbetsmarknadsverk har under hela förhandlingarna försäkrat att det förhandlar självständigt, men just nu väntar det helt klart på statens avtalslösning. 

– För oss ter det sig nog som låtsad självständighet. Det kan inte vara så att man gör vissa lösningar självständigt och i andra fall väntar på vad andra gör. Antingen är man självständig eller så är man det inte.  Statens eller exportbranschernas löneförhöjningar fastställer inte ramverket för kyrkans löneförhöjningar. Utöver löneförhöjningar som stöder köpkraften måste åtgärderna för att korrigera kyrkosektorns eftersläpande löner synas i avtalslösningen. Kyrkan kan inte heller välja att inte ta i bruk jämställda familjeledigheter, listar Keijo Hiltunen.  

Kyrkosektorns avtalsförhandlingar fortsätter ännu den 22 och den 27 februari. Om man inte når ett förhandlingsresultat, går kyrkosektorn in i ett avtalslöst läge. 

– Och då är allt möjligt, även inom kyrkosektorn, påminner Keijo Hiltunen. 

Löntagarnas företrädare i kyrkans förhandlingar är Kyrkfackets union (JHL och Jyty), Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Kyrksektorn rf. Evangelisk-lutherska kyrkans arbetsgivare representeras av Kyrkans arbetsmarknadsverk. 

Mer information:
avtalsexpert Keijo Hiltunen, tfn 050 438 8105