Gå till innehållet

Strejkvarsel för järnvägsbranschen – Arbetsgivarkoordineringen har förhindrat att en förhandlingslösning kunnat uppnås

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har utfärdat strejkvarsel för järnvägsbranschen. Strejken börjar den 6 mars och omfattar alla funktioner som omfattas av järnvägsbranschens kollektivavtal.

Fackförbundet JHL:s förhandlingschef Teppo Järnstedt är besviken på de resultatlösa förhandlingarna.

– Vi har i tre månader förhandlat om lönehöjningarnas nivå och struktur samt textändringar – utan resultat. Branschvisa avtalsförhandlingar verkar vara totalt omöjliga med arbetsgivarens förfaringssätt. Det verkar som om förhandlingarna förs under ledning av arbetsgivarparten EK och alla borde böja sig för dem.

– Det känns totalt ofattbart att alla bara borde acceptera den kostnadsnivå som två förhandlingsparter kommit överens om och innan dess är det omöjligt att sluta ett avtal. Den här modellen som arbetsgivarsidan ensidigt har skapat försämrar arbetsmarknadens funktion och avtalskulturen.

Förhoppningsvis kan man ändå förhandlingsvägen nå en lösning som bägge parter kan godkänna.

– Arbetstagarnas köpkraft måste tryggas med tillräckliga lönehöjningar, eftersom inflationen har höjt priserna märkbart. Fackförbundet ser till att lönen man får för arbetet räcker till för att leva på. Nu står det klart att vi befinner oss i en situation där vi måste varsla om strejk, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Strejken gäller alla funktioner och företag i Finland där man tillämpar järnvägsbranschens kollektivavtal. Strejken börjar måndagen den 6 mars 2023 klockan 00.01 och slutar fredagen den 10 mars klockan 23.59.

Strejken gäller alla arbetsskift som inleds inom denna tid. Strejken gäller inte sådana arbetsuppgifter där ett avbrott i arbetet skulle medföra fara för människors liv, hälsa eller egendom.

Mer information

förhandlingschef Teppo Järnstedt 050 537 2412

ordförande Päivi Niemi-Laine 040 702 4772