Gå till innehållet

Nationalgalleriets löneförhandlingar gick i mål

Förhandlingsparternas beslutande organ har godkänt Nationalgalleriets löneförhandlingsresultat. I år höjs lönerna med en allmän höjning och två engångspotter. Nationalgalleriets kollektivavtal är i kraft fram till 31.3.2024.

Nationalgalleriets personal får en allmän lönehöjning på 2,4 procent från och med 1.6.2023. I början av juni höjs även lönerna i euro samt förtroendemäns och arbetarskyddsfullmäktigas arvoden med 2,4 procent.

Den första engångspotten, 400 euro, betalas den 15 mars 2023. Den andra potten, 240 euro, betalas den 15 oktober 2023.

Fackförbundet JHL är ytterst belåtet att arbetsmarknadsparterna fann varandra och självständigt kunde avtala om årets lönejusteringar utan att vänta på andra områdens resultat.

– Lokala förhandlingar hade en betydande roll i förhandlingsresultatet, eftersom lösningen mycket långt nåddes mellan arbetsgivaren och huvudförtroendemännen. Det visar en äkta samarbetsvilja, kommenterar JHL:s avtalsexpert Tiina Sulin.

Parter i Nationalgalleriets förhandlingar är JHL, FOSU, fackförbundet Pro och Bildningsarbetsgivarna.

Mer information
avtalsexpert Tiina Sulin, 050 468 5571