Gå till innehållet

Förhandlingar om justering av kommun- och välfärdssektorns löneförhöjningars nivå pågår

Förhandlingar om kommunernas och välfärdsområdenas löneförhöjningar i juni pågår för närvarande.

Löntagarorganisationerna JHL, Jyty och FOSU krävde i början av februari att förhandlingar skulle inledas för att justera nivån på branschens löneförhöjningar. Kravet baserade sig på avtalslösningen från 8.6.2022, som innehöll en inskrivning om att de så kallade referensbranschernas, dvs. industrins, löneförhöjningar skulle återspeglas i kommun- och välfärdssektorns löner.

Nu pågår förhandlingarna. Målet är att storleken på junis lönepotter ska vara överenskommen före början av mars. Vi meddelar om resultatet så fort möjligt när en lösning har nåtts och parternas beslutande organ har godkänt den.

– Förhandlingarna har förts vid gott mod och lösningsfokus enligt inskrivningarna från förra juni. I vilket fall som helst stiger branschens löner i juni, det är säkert, kommenterar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

– Tidtabellen påskyndas av att förhandlingarna om olika lokala justeringspotter inom kommunerna och välfärdsområdena måste föras före början av juni. Storleken på både den allmänna höjningen och de olika justeringspotterna måste förstås vara klara för de lokala parterna innan dessa förhandlingar kan inledas, belyser JHL:s förhandlingsdirektör Kristian Karrasch situationen.