Gå till innehållet

JHL: Utöver skötare krävs även andra proffs för att lösa social- och hälsovårdens personalbrist

Fackförbundet JHL kräver långsiktiga åtgärder för att lösa personalbristen inom social- och hälsovården. Alla parter måste vara förtrogna med hela den multiprofessionella servicekedjan.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine konstaterar att personalbristen inom social- och hälsovården verkligen är ett allvarligt problem i Finland. Hon kräver att nästa regering vidtar fortsatta åtgärder för att lösa problemet i samarbete med arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna.

Niemi-Laine vill påminna om att man måste beakta hela den multiprofessionella servicekedjan för att hitta lösningar.

– För att stöda skötarnas arbete och ork behövs andra typer av proffs, som till exempel kan hjälpa äldre personer med vardagsfunktioner, städa, laga mat och bada patienter. Det ger skötarna tid att fokusera på och utvecklas i sitt eget arbete.

En grupp som Niemi-Laine anser vara viktig är vårdassistenterna.

– Utbildningen av vårdassistenter, antalet utbildningsplatser och assistenternas tillträde till arbetsmarknaden måste säkerställas och etableras.

Niemi-Laine vill fästa uppmärksamhet vid social- och hälsovårdens attraktivitet och förmåga att hålla kvar arbetstagare. Dessa ökar när arbetet är korrekt fördelat mellan olika proffs.

– Man måste också satsa på lönesättningen, arbetsförhållandena, arbetshälsan och ledarskapet. Utvecklingsåtgärder på arbetsplatsen ska genomföras i samarbete med arbetstagarna.

Niemi-Laine är orolig för branschens rykte.

– Branschens försämrade rykte och associationerna kring branschen måste förbättras för att locka mer personal till området. Goda arbetsförhållanden och väl dimensionerade uppgiftsbeskrivningar borde vara ett trumfkort inom branschen.

– Vi borde också utveckla rekryteringen av personer med invandrarbakgrund. Till det hör både sysselsättning av dem som redan bor i Finland och ökad arbetskraftsinvandring.

Fackförbundet JHL representerar olika personalgrupper inom social- och hälsovården, bland annat sjukskötare, närvårdare, socionomer, hemvårdare, vårdassistenter och personal inom stödtjänsterna såsom instrumentvårdare, kosthållsarbetare och lokalvårdare. Förbundets medlemmar arbetar både inom den offentliga och den privata sektorn.

Mer information:

ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772