Gå till innehållet

JHL utlyser strejk vid Helsingfors Busstrafiks arbetsplatser

Fackförbundet JHL påskyndar löneförhandlingarna med en strejk vid Helsingfors Busstrafik Ab:s arbetsplatser. Strejken börjar den 1 mars.

Fackförbundet JHL har varslat om en strejk vid Helsingfors Busstrafik Ab:s arbetsplatser. Strejken gäller allt arbete inom bolaget. Syftet med strejken är att påskynda förhandlingarna om busspersonalens kollektivavtal.

Strejken inleds onsdagen den 1 mars kl. 00.01. Inget slutdatum har fastställts. Strejken gäller alla arbetsskift som börjar den 1 mars.

– Arbetstagarnas köpkraft måste tryggas med tillräckliga löneförhöjningar, eftersom inflationen har höjt priserna märkbart. Fackförbundets uppgift är att se till att man kan leva på sin lön, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Mer information:

branschchef Håkan Ekström 040 828 2865

förhandlingschef Teppo Järnstedt 050 537 2412