Gå till innehållet

Universitetens kollektivavtalsförhandlingar om lönehöjningarna år 2023 håller på att gå på grund

Universitetens löneförhandlingar håller på att gå på grund. Orsaken är arbetsgivarrepresentantens ovilja att förhandla.

Universitetens kollektivavtalsförhandlingar beträffande lönejusteringar år 2023 avslutades åtminstone tillsvidare fredagen den 10 februari till följd av arbetsgivarparten Bildningsarbetsgivarnas ovilja att förhandla. Bildningsarbetsgivarna såg inga förutsättningar för att komma överens om nya förhandlingstidpunkter.

Enligt fackförbundet JHL har Bildningsarbetsgivarna inte en enda gång under hela förhandlingsprocessen respekterat etablerade förhandlingssätt och har vägrat att ge ett skriftligt förhandlingsförslag.

Löntagarorganisationerna FOSU, Pro och JHL har framfört sina skriftliga mål vid den första förhandlingen. Det centrala är lönehöjningar som förbättrar köpkraften. Lönehöjningarna ska överskrida den förväntade inflationens nivå. Universitetsspecifika omständigheter kan vid behov beaktas i samband med den lokala justeringspotten.

– Löntagarna har under hela förhandlingsprocessens gång varit beredda på att föra en öppen diskussion och förhandling. Bildningsarbetsgivarnas har å sin sida hittills uppträtt förvirrande och brutit mot den etablerade förhandlingskultur som pågått redan i över tio år, säger ansvariga avtalsexperten Reetta Kuosmanen.

– När förhandlingarna inleddes i januari var läget på arbetsmarknaden synnerligen oklart. Därför har det varit svårt att göra upp konkreta förslag. Situationen har ändå klarnat i februari och det finns goda förutsättningar för konkreta förhandlingar om löner, om det bara finns förhandlingsvilja.

Bildningsarbetsgivarna har åtminstone hittills ansett att de löneuppgörelser som redan träffats är för dyra för universiteten. Utgående ifrån de utredningar som löntagarsidan gjort håller universitetens ekonomi gott och väl för lösningar som stöder tryggandet av personalens köpkraft.

Universitetens arbetstagare har under coronaåren utfört ett förtjänstfullt arbete för att trygga universitetens verksamhetsförutsättningar och hjälpt universiteten och studerandena att komma förbi de svåra tiderna.  Universitetens arbetstagare har gjort sig förtjänta av lönehöjning.

– När det gäller fortsatta förhandlingar är bollen hos Bildningsarbetsgivarna. Löntagarsidan förväntar sig en inbjudan till förhandlingsbordet.

Om ingen lösning om lönerna år 2023 uppnås före fredagen den 17 februari, måste det gällande kollektivavtalet sägas upp. Då övergår man till fullskaliga kollektivavtalsförhandlingar om ett nytt kollektivavtal för tiden efter 31.3.2023.

Mer information:

Ansvarig avtalsexpert, teamledare Reetta Kuosmanen, 050 461 9301