Gå till innehållet

Inom statens kollektivavtalsförhandlingar behandlades målsättningar på fredagen

Ingen uppgörelse ännu på fredag i statens kollektivavtalsförhandlingar. Förhandlingarna fortsätter inkommande torsdag.

Statens tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingar fortsatte på fredagen. Vid förhandlingarna gick man noggrannare igenom tjänstemännens och arbetstagarnas samt arbetsgivarens målsättningar.

Arbetsgivarparten, dvs. Statens arbetsmarknadsverk har många målsättningar. Vid förhandlingarna gick man noggrannare igenom arbetsgivarens mål och försökte utreda vad arbetsgivaren i verkligheten eftersträvar med sina formulerade målsättningar. Organisationerna kommenterade också arbetsgivarens målsättningar.

Förutom textfrågorna diskuterade parterna också lönehöjningarna. För deras del presenterade bägge parter sina synpunkter och motiverade sina ståndpunkter. Förhandlingarna fortsätter torsdagen den 16 februari klockan 13.

Statens huvudavtalsorganisationer har sagt upp statens tjänste- och arbetskollektivavtal så att det upphör den 28 februari 2023.

Tjänstemännen och arbetstagarna representeras i statens kollektivavtalsförhandlingar av Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Fackförbundet Pro och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU. Arbetsgivarparten representeras av Statens arbetsmarknadsverk.

Mer information:
Erika Mattsson, avtalsexpert, 0400 461 411
Harri Turunen, ansvarig avtalsexpert, 050 461 9303