Gå till innehållet

Statens kollektivavtalsförhandlingar körde igång igen

Statens löneförhandlingar fortsatte, men ingen enighet nåddes ännu. JHL:s medlemmar vill att den höga inflationen ska beaktas i löneförhöjningarna.

Förhandlingarna om statens tjänste- och arbetskollektivavtal fortsatte i fredags.  Förhandlingarna omfattar hela avtalet, inte enbart löneförhöjningarna. Det nuvarande avtalsläget beror på att avtalsparterna inte lyckades nå enighet om löneförhöjningarna i december.

JHL har kartlagt vilka ändringsbehov dess statligt anställda medlemmars har med hjälp av en enkätundersökning. I svaren betonades arbetstiderna och sammanjämkningen av arbete och familjeliv. JHL:s medlemmar svarade flitigt på frågorna gällande löneförhöjningarnas storlek och struktur.

– Medlemskårens budskap var tydligt. Det är viktigt att den höga inflationen beaktas i löneförhöjningarna, konstaterar avtalsexpert Erika Mattson.

Huvudavtalsorganisationerna har gemensamma mål 

Traditionsenligt överlämnade statens huvudavtalsorganisationer sina gemensamma målsättningar till arbetsgivaren i fredags. Arbetsgivaren uppgav också sina egna mål. Parterna presenterade sina mål, och därefter fördes preciserande diskussion. Målen behandlas närmare under följande sammanträde den 10 februari.

Statens huvudavtalsorganisationer har sagt upp statens tjänste- och arbetskollektivavtal så att det upphör den 28 februari 2023.

Tjänstemännen och arbetstagarna representeras i statens kollektivavtalsförhandlingar av Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Fackförbundet Pro och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU. Arbetsgivarparten representeras av Statens arbetsmarknadsverk.

Mer information:
Erika Mattsson, avtalsexpert, 0400 461 411
Harri Turunen, ansvarig avtalsexpert, 050 461 9303

P.S. Vill du veta vad som är på gång i JHL:s avtalsförhandlingar? Du hittar det aktuella förhandlingsläget här.