Gå till innehållet

JHL: Glad nationell närvårdardag!

Fackförbundet JHL vill uppmuntra närvårdare i deras viktiga arbete. Närvårdare bidrar till att hålla samhället igång och trygga välfärdsstatens framtid.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine önskar alla en glad nationell närvårdardag.

– Närvårdare är nära människan: De sköter och vårdar såväl fysiska som mentala sår. Närvårdare konkretiserar teori i praktiken och ger sina kunder den hjälp de behöver i ett medmänskligt paket.

– Närvårdare ser människan som en helhet. Utöver grundläggande vård är det viktigt att psyket mår bra, håret är kammat och kläderna lämpliga och rena.

Niemi-Laine vill påminna om att närvårdare kan bemöta både ömhet och aggression från kunderna på ett professionellt sätt. De är livsviktiga för att samhället ska fungera och för välfärdsstatens framtid.

– Närvårdare är proffs på interaktion. De är tålmodiga och upprätthåller sin yrkeskunskap för att kunna bemöta kundernas individuella behov. Trots brådska lyckas de vara närvarande i människors vardag.

Enligt Niemi-Laine är närvårdare benhårda social- och hälsovårdsproffs som borde få möjligheten att använda sina kunskaper för de uppgifter de är utbildade till.

– Närvårdare är en ytterst viktig länk i vårdkedjan, eftersom de till exempel inom äldrevården ofta är de som först noterar kundernas/patienternas problem.

– Det ofta använda mantrat om att vi borde belöna flit stämmer särskilt bra för närvårdare, som ständigt arbetar nära kunder och patienter och allt oftare drastiskt måste prioritera sitt arbete under alltför stor brådska.

Niemi-Laine anser att man bra kan fråga sig hur det finländska samhället skulle se ut utan närvårdare.

– Jag tror inte att någon annan i samhället än närvårdare har en utbildning som så omfattande innefattar både social- och hälsovård och småbarnspedagogik.