Gå till innehållet

Statens löneförhandlingar fortsätter i februari

Förhandlingarna om lönerna år 2023 i statens tjänste- och arbetskollektivavtal fortsätter den 3 februari. Vid onsdagens förhandlingar uppnåddes inga framsteg.

Statens löneförhandlingar fortsätter den 3 februari. Förhandlingarna omfattar alla avtalstexter och lönehöjningar. Vid förhandlingarna som fördes på onsdagen gjordes inga framsteg.

Statens huvudavtalsorganisationer har sagt upp statens tjänste- och arbetskollektivavtal så att det upphör den 28 februari 2023. Parterna har nu kommit överens om att fortsätta förhandlingarna i februari.

Tjänstemännen och arbetstagarna representeras i statens kollektivavtalsförhandlingar av Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Fackförbundet Pro och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU. Arbetsgivarparten representeras av Statens arbetsmarknadsverk.

Mer information:
Erika Mattsson, avtalsexpert, 0400 461 411
Harri Turunen, ansvarig avtalsexpert, 050 461 9303