Gå till innehållet

Du som jobbar vid ett välfärdsområde, kontrollera din lönespecifikation

Hur lyckades lönebetalningen vid välfärdsområdena som körde igång vid årsskiftet? Det är en fråga som på förhand oroat många arbetstagare som övergick till välfärdsområdena. Kommer lönen in på kontot på rätt dag och till rätt belopp? De första erfarenheterna om det får vi svar på idag, fredagen den 13 januari. Det finns skäl för arbetstagarna att kontrollera att lönespecifikationen ser korrekt ut.

Den första lönedagen vid välfärdsområdena infaller idag, fredagen den 13 januari. Lönedagen enligt AKTA- och SH-avtalet är senast den 16 dagen i kalendermånaden för fastanställda arbetstagare och tjänsteinnehavare. För visstidsanställda är lönedagen den sista vardagen i månaden om man inte lokalt har avtalat på annat sätt.

Enligt bestämmelserna i SH- och AKTA-avtalet ska arbetsgivaren ge arbetstagaren en lönespecifikation i samband med lönebetalningen. Ur den ska framkomma lönens storlek och grunderna för fastställandet av arbetstagarens lön.  Det lönar sig alltid att kontrollera lönespecifikationen noggrant och utreda eventuella oklarheter i den med din chef eller lönekontoret.

Kontrollera din lönespecifikation genast när du får den

Om du övergick till ett välfärdsområde vid årsskiftet, kontrollera din lönespecifikation genast när du får den.  Om du upptäcker fel i den, meddela genast din chef om dem och begär att felen korrigeras.

Om du har fått för mycket i lön, är det också ett fel som du ska meddela din chef om genast.

Om felen inte korrigeras, kontakta din egen förtroendeman. För att kunna utreda saken behöver förtroendemannen veta vad som gått fel med lönen. Hen behöver också få allt det material som har betydelse för lönen, såsom arbetsskiftsförteckningen, och eventuell e-post som har betydelse för utredning av frågan. Se därför till att spara alla dokument som har koppling till lönebetalningen, såsom till exempel arbetsskiftsförteckningar.

Eventuella lönetillägg från december betalar dina tidigare arbetsgivare ut separat. Kontrollera att också de stämmer.